De vogeltrek is één van de fascinerende natuurverschijnselen op aarde. Kwamen ze tijdens de voorjaarstrek in april, mei naar ons land, de najaarstrek vindt plaats van eind augustus tot in november. Miljoenen vogels vliegen dan zuidwaarts naar hun overwinteringsgebieden. Een van de verbazingwekkende en fascinerende…