Tijdens een ontbossing door Australian Bluegum Plantations (ABP), het grootste houtbedrijf van Australië zijn dertig koala’s verwond of gedood. Nota bene een bedrijf dat beschikte over een milieulabel. Veel Australiërs reageerden verontwaardigd toen zij ook nog hoorden dat de grote baas van het houtbedrijf ook…