Als dieren model kunnen staan voor de mens, waarom zijn ethische grenzen dan niet op hen van toepassing? Er zijn allerlei manieren om iets over mensen te weten te komen, van observeren op terrasjes tot aura’s lezen. Van al die manieren vind ik sommige zinvol…