Kleinschalige veeteelt kan een antwoord zijn voor toekomstige voedselzekerheid, inperken van broeikasgasuitstoot in de veeteelt en is beter in staat om de effecten van klimaatverandering te ondervangen. Dat stelt Dierenartsen zonder Grenzen in een onlangs verschenen onderzoek. Terwijl de wereld steeds meer inzicht krijgt in…