Het aantal vleermuizen in Nederland neemt gestaag toe. Ondanks hun verborgen leefwijze lijkt het aantal dieren sinds 1986 te zijn toegenomen, aldus het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een netwerk die de tellingen verricht. Volgens de tellers zijn de acht veel voorkomende soorten in Nederland zelfs…