In de eerste 20 jaar van zijn leven kende de Spaanse werkezel Fernando niets anders dan werken. En toen hij zijn voet verwondde kon hij niet op verzorging rekenen van zijn eigenaar, die Fernando liever dumpte op een afgelegen plek in het bos om te sterven. Het…