Veel varkens in Europa lijden onnodig, omdat de regels die de varkens moeten beschermen slecht worden nageleefd. Zo worden staarten bij bijna alle biggen afgeknipt en leven miljoenen varkens in volle hokken zonder stro. Om dit dierenleed te stoppen heeft Compassion in World Farming (CIWF)…