Veel varkens in Europa lijden onnodig, omdat de regels die de varkens moeten beschermen slecht worden nageleefd. Zo worden staarten bij bijna alle biggen afgeknipt en leven miljoenen varkens in volle hokken zonder stro. Om dit dierenleed te stoppen heeft Compassion in World Farming (CIWF) een nieuwe, internationale petitie gestart. 

Miljoenen varkens

De Europese wet, die bedoeld is om varkens te beschermen, wordt vaak overtreden. Wat is er aan de hand?

  • miljoenen varkens leven in kale hokken zonder stro of strooisel. Ze vervelen zich een ongeluk!
  • bij bijna alle biggen wordt standaard de staart afgeknipt, een pijnlijke ingreep die meestal zonder verdoving gebeurt.
  • zeugen staan in veel landen hun hele zwangerschap apart in krappe kooien, waarin ze zich niet eens om kunnen draaien.

Wij voeren actie om een eind te maken aan dit dierenleed. Om te beginnen moeten alle varkens stro of ander natuurlijk materiaal krijgen. Alle varkenshouders in Europa en in Nederland moeten zich 100% aan de wet houden!

Doe mee en teken onze petitie aan de staatssecretaris van Landbouw en de Europese landbouwministers!

Help miljoenen varkens en teken!