Om ongewenste mannelijke aandacht te vermijden nemen sommige vrouwelijke kikkers drastische maatregelen; ze lijken de dood te veinzen. Onderzoekers die dit gedrag bestudeerden denken dat vrouwtjes zich met het faken van hun dood verzetten tegen de strijd van mannetjes om een partner, een situatie waarin…