Een super tusker staat op de lijst van het Timbavati Private Nature Reserve om doodgeschoten te mogen worden door de hoogste bieder. Het park heeft open grenzen met het Kruger National Park in Zuid-Afrika. In totaal mogen er in meerdere aangrenzende reservaten 34 olifanten afgeschoten worden en 5.444 andere dieren, waaronder neushoorns, leeuwen, luipaarden en buffels.

 

tusker
Nog net geen super tusker | Foto: Bernard DUPONT/Wikimedia

Een super tusker is een oudere mannetjesolifant met slagtanden tot aan de grond. Deze kunnen ieder het gewicht van een volwassen persoon hebben. Naar schatting leven er in heel Afrika nog maar 21 van deze iconische grote olifanten, die erg gewild zijn bij stropers. Vanwege het enorme gewicht zijn de slagtanden een kapitaal waard op de zwarte markt en illegale handel in China, net als neushoornhoorn en leeuwenbotten.

Het grote geld
De reservaten die toestemming hebben gekregen om olifanten, leeuwen en andere dieren in de aanbieding gooien voor rijke trofeejagers, kiezen voor het grote geld. Uit een berekening blijkt dat de gezamenlijke parken hun inkomsten voor 61 procent genereren uit de trofeejacht. Dit terwijl er veel luxe arrangementen zijn voor toeristen, om vanuit lodges de wildernis in te trekken en te genieten van de dierenrijkdom. Deze duurzame bron van inkomsten levert echter maar 17 procent van het totaal op, aldus Traveller24. Gevreesd wordt dat bij een afname van wilde dieren het duurzame toerisme ook verder zal teruglopen.

big tuskers
Standbeeld voor super tusker Ahmed uit Kenia | Foto: yaruman5/Flickr

Volgens sommigen is trofeejacht van belang voor natuurbescherming, omdat het veel geld oplevert. Tegenstanders wijzen erop dat de geldwaarde van dieren en hun producten ermee in stand wordt gehouden, dat het door corruptie maar de vraag is of het geld op de goede plek terechtkomt. Zolang het leven van dieren wordt uitgedrukt in een geldbedrag zullen ze als dingen behandeld worden.

Sterke genen
De super tuskers zijn van vitaal belang voor het voortbestaan van de Afrikaanse olifant, omdat ze de sterkste dieren van hun soort zijn en dat (oudere) genetische materiaal doorgeven bij voortplanting. Dit draagt bij aan een gezonde genenpoel met voldoende variatie. Super tuskers zijn, met een leeftijd van 40 tot 55 jaar, het meest seksueel actief. Iedere super tusker minder betekent een stukje dichter bij het uitsterven van de Afrikaanse olifant door jacht en stroperij. Wat ook geldt voor neushoorns, leeuwen en andere Afrikaanse wilde diersoorten.

big tuskers
Het skelet van Ahmed | Foto: screenshot video K24TV

Petitie
Om te voorkomen dat een van de weinige overgebleven super tuskers wordt opgeofferd voor de trofeejacht, wordt in een petitie op Avaaz opgeroepen om alle big, great, of super tuskers en andere olifanten presidentiële bescherming te geven van president Jacob Zuma. Dit houdt in dat particuliere parken niet zomaar kunnen beslissen om een jachtaanvraag in te dienen, zodat er verdiend kan worden aan de omstreden trofeejacht. Want zonder ingrijpen zal de olifant in Afrika onherroepelijk uitsterven.


Bronnen: Born Free Foundation, Traveller 24 ©Animals Today Bart van Riel