Vandaag het goede verhaal van een Amerikaanse student die in samenwerking met PETA, The Cow Sanctuary en Sam Simon acht varkens heeft gered van het slachthuis. De student kwam in aanraking met de dieren tijdens zijn agrarische studie en het doel van de les was om de zeugen te laten bevallen, de biggetjes af te staan en daarna de moeders te veilen voor de slacht. De student dacht hier anders over en heeft er, nadat de lessen over waren, alles aan gedaan om de acht dieren een beter leven geven.

mest
Foto via Wakker Dier

In Amerika is het tijdens een agrarische studie gebruikelijk dat studenten de taak krijgen om dieren groot te brengen en ze dan weg te sturen naar het slachthuis. Dit was ook het geval bij een universiteit aan de oostkust van Amerika. Tijdens een van de lessen nam een docent acht drachtige zeugen mee, ieder in een ligbox. Een ligbox of zeugenstal is een metalen kooi die zo klein is dat de zeug zich niet kan omdraaien. Om zich niet aan de varkens te hechten gaf de docent de studenten de opdracht de dieren een algemene naam te geven die het lot van de dieren beschreef. Het uiteindelijke doel van de les was om de biggetjes af te staan en de zeugen uiteindelijk te veilen voor de slacht, want volgens de opleiding leren de studenten op deze manier de werkwijze binnen de varkenshouderij.

Maar een van de studenten dacht daar anders over. Nadat hij tijdens de lessen de varkens beter had leren kennen, begreep hij hoe vriendelijk, intelligent en loyaal de dieren zijn. Hij kon ze niet ter dood veroordelen. Dus nam hij contact op met Helga Tacreiter, oprichtster van The Cow Sanctuary in New Jersey. In zijn e-mail schreef hij over zijn ontmoeting met de varkens en hoe hij ze wilde helpen na een leven vol ellende.
Helga nam hierna op haar beurt contact op met dierenorganisatie PETA en wilde de varkens graag opvangen en een beter leven bezorgen. Dierenvriend Sam Simon gaf ook bij deze reddingsactie de doorslag en doneerde het geld wat nodig was om de acht varkens een onbezorgd leven te geven. Alles zag er rooskleurig uit voor de acht varkens, maar toen ging het mis.

Een aantal dagen voordat de varkens zouden worden geveild kwam de student erachter dat de zeugen al waren verkocht en op weg waren naar het slachthuis. Samen met Helga kwam hij in contact met de chauffeur van de veetransportwagen en met behulp van een vergoeding draaide deze om richting de opvang. Midden in de nacht werden de varkens uit de vrachtwagen bevrijd en stonden de acht volledig uitgeputte en bange varkens bij The Cow Sanctuary. Ze rolden zich samen op en sliepen de eerste 24 uur aan een stuk door. Helaas was een van de varkens, Trixie genaamd, zo ziek dat ze de aankomst niet heeft overleefd.

De andere varkens waren er gelukkig beter aan toe en zijn nu helemaal op hun plek in hun nieuwe huis. Dankzij de bezorgde student leven ze onbezorgd en genieten ze van dingen die ze nooit eerder zagen, zoals fruit, groente, en emmers met water. De zeven varkens verblijven niet meer in een ellendige ligbox, maar hebben een weiland vol gras en modder tot hun beschikking. Zoals het hoort.

Bron: PETA ©PiepVandaag.nl Jasper Kromdijk