In een maand tijd zijn maar liefst zes noordkapers, een zeldzame walvissoort, dood aangetroffen. Aangezien er nog maar zo’n 400 van deze walvissen zijn, vrezen wetenschappers dat de sterfte onder de zeereuzen ertoe kan leiden dat de dieren uitsterven. Daarom roepen ze op noodmaatregelen te treffen om de resterende dieren te beschermen.

sterfte onder noordkapers
In een maand tijd zijn vier noordkapers omgekomen | © pennstatenews Flickr via Compfight cc

Voor de kust van Canada zijn binnen een maand zes dode noordkapers gevonden. Bezorgde wetenschappers luiden de noodklok, want deze walvissoort is zeldzaam: er zijn nog maar zo’n 400 dieren over, waarvan minder dan 100 vrouwtjes in de vruchtbare leeftijd.

Onder de zes walvissen waren minstens vier vrouwtjes. De omgekomen dieren zijn gevonden in de Saint Lawrencebaai, zo werd gerapporteerd door het Amerikaanse overheidsinstituut voor oceanen en het luchtruim (National Oceanic and Atmospheric Administratin, NOAA). Volgens wetenschappers zijn zeker drie dieren gedood door aanvaringen met schepen. Een van hen was veertig jaar oud, moeder van acht walvissen en grootmoeder van twee. De walvissen sterven ook een langzame, zeer pijnlijke dood doordat ze verstrikt raken in visgerei.

Regina Asmutis-Silvia is directeur van Whale and Dolphin Conservation North America. Zij vertelde in magazine The Atlantic:

“Ik heb er gewoon geen woorden voor. Het is desastreus. Er zijn nu meer mensen die onderzoek doen naar noordkapers dan dat er nog noordkapers over zijn.”

Op zo’n kleine populatie is de hoeveelheid sterfgevallen van de afgelopen maand een enorme aderlating. Wetenschappers vrezen dan ook dat het binnenkort te laat zal zijn om uitsterven te voorkomen.

Al langere tijd is het aantal sterfgevallen binnen de populatie noordkapers zorgwekkend. In 2017 zijn zeventien dieren omgekomen en slechts vijf kalfjes geboren.

Wordt 2017 de laatste noordkapers fataal?

Klimaatmigratie

Het ziet ernaar uit dat de dieren door de opwarmende oceaan hun gebruikelijke foerageergebieden verlaten om hun voedsel achterna te gaan, naar het noorden. Daardoor raken ze steeds vaker in drukbevaren routes of in gebieden waar minder scheepvaartrestricties zijn. Volgens Nick Record, senior onderzoeker bij Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, zijn de walvissen een soort klimaatvluchtelingen. Ze gaan waar hun voedsel is, en moeten zich gaandeweg een nieuwe leefomgeving eigen maken.

Tien jaar geleden stelden de Verenigde Staten een maximum snelheid van 10 knopen in voor gebieden waar de walvissen voorkwamen. Door de dode dieren in de Saint Lawrencebaai wil Canada ook dergelijke maatregelen nemen. Maar er is meer nodig.

Chris Oliver van NOAA National Marine Fisheries Service, spreekt van een dringende milieucrisis, die een kritiek punt heeft bereikt. Hij roept de Canadese regering daarom op onmiddellijk actie te nemen om een uitgebreid beschermingsplan op te stellen voor de walvissen.

“Het voorkomen van nog meer dode noordkapers is onze hoogste prioriteit.”

Door de walvisjacht is het aantal noordkapers flink gedecimeerd. De populatie is hiervan nooit hersteld, ook al zijn de dieren tegenwoordig beschermd.

Bron:

©Animals Today Angelique Lagarde