Slechtvalken nestelen weer op de top van een kathedraal in Brussel. De roofvogel was totaal verdwenen in België en zelfs in een groot deel van Europa, maar dankzij verschillende maatregelen zijn de vogels voorzichtig bezig aan een terugkeer. Sinds 2004 zijn er al 12 koppels op verschillende plekken in Brussel gespot.

slechtvalk
Een koppel slechtvalken broedt op een kathedraal in het hart van Brussel |©Rollin Verlinde Vilda natuurfotografen

Leefgebied
In Brussel vloog in 2004 het eerste koppel uit op de top van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal, in het hart van Brussel. Elke lente weer nestelen ze op het oude gebouw, waarvandaan inmiddels maar liefst 45 valken zijn uitgevlogen. Sinds 2004 hebben zich 12 koppels geïnstalleerd in verschillende uithoeken van een stad met een miljoen inwoners. Slechtvalken broeden op nissen, kliffen, bergwanden en in richels. Soms op de grond, zoals op de Waddeneilanden.

Volg de valken
De valken zijn te bekijken via camera’s die dicht bij het nest zijn geplaatst. Hou de beelden op de website Valken voor iedereen goed in de gaten, misschien zie je de jongen op een later moment wel uitvliegen. Dit jaar heeft het koppel vier eieren gelegd.

Bedreiging
De slechtvalk werd vroeger vaak slachtoffer van de valkenjacht. Ze werden gezien als een statussymbool en in gevangenschap door mensen afgericht. In de jaren zestig en zeventig nam het aantal valken nog sterker af, door pesticiden die in de landbouw werden gebruikt. Uiteindelijk was de vogel zelfs verdwenen als broedvogel in Nederland. Na een verbod op de pesticiden en uitzettingen van slechtvalken, nam de soort langzaam toe. Sinds 2017 staat hij niet meer op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels.

Snelste dier
Een cheeta het snelste dier ter wereld? Zeker niet, de slechtvalk gaat wel twee keer zo snel! Met een noodgang van 200 kilometer per uur gaat hij op jacht. Wat hij eet, ligt aan het aanbod. Slechtvalken zijn niet kieskeurig: steltlopers, eenden en spreeuwen, maar ook grote vogels zoals ganzen staan op het menu. In de stad zijn duiven zijn favoriet.

Vogeltrek
Tijdens de vogeltrek leggen slechtvalken enorme afstanden af. Vanuit Scandinavië en Rusland trekken ze zuidwaarts tot aan Afrika om te overwinteren. Vogels hebben een inwendig kompas dat het magnetisch veld van de aarde volgt. Maar ook reuk speelt een grote rol bij het vliegen in de juiste richting.

Bronnen: Valken voor iedereen, Vogelbescherming, EOS Wetenschap ©Animals Today Varja Dijksterhuis