Vorige week heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) met de dierenpolitie Twente en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar aanleiding van een bezoek aan een schapenboer in Enschede een boete opgelegd vanwege het couperen van schapenstaarten.

gecoupeerde staarten
Photo Credit: nielskliim Flickr via Compfight cc

Van de bijna 100 schapen van de boer waren bij 43 daarvan de staarten gedeeltelijk gecoupeerd. Het couperen van schapenstaarten is sinds 2008 verboden. Het verbod is vastgelegd in artikel 2.8 van de Wet Dieren en kent slechts een drietal uitzonderingen. Zo kan het couperen zijn toegestaan als hiervoor een medische noodzaak bestaat.

De boer uit Enschede verklaarde dat hij de staarten had gecoupeerd uit oogpunt van dierenwelzijn. Met het couperen van de staarten zou bevuiling van de dijen van de schapen met mest worden voorkomen. Op deze manier zou de boer de schapen voor de madenziekte Myasis kunnen behoeden. Uit onderzoek blijkt dat de kans op Myasis niet afneemt bij schapen met gecoupeerde staarten. Ook zijn er diverse middelen voor handen om deze ziekte de kop in te drukken. De meeste schapenboeren kiezen tegenwoordig voor deze middelen in plaats van de staarten te couperen.

Op de boerderij werden ook een aantal fokrammen aangetroffen. De staarten van deze schapen waren niet gecoupeerd, omdat ze anders niet mogen deelnemen aan schapenkeuringen, aldus de verklaring van de boer.

Naast de overtreding van het verbod op het couperen van de staarten troffen de inspecteurs ook nog een zieke pony aan op het erf van de boer. De boer is gesommeerd om met zijn pony de veearts te bezoeken. De inspecteurs zullen in de toekomst een hercontrole uitvoeren bij deze boer.

Bron: Dierenbescherming ©AnimalsToday Lianne Raat