Voorkomen altijd beter dan genezen. Met dat motto hoopt Stichting Dierenhulp dit jaar maar liefst 2100 dieren gratis te steriliseren voor die bevolkingsgroep die het zelf niet kan betalen. De eilanden in het koninkrijk Nederland kennen grote verschillen als het gaat om dierenwelzijn. In Nederland tal van grote organisaties die zich om bescherming van dieren bekommeren, echter Nederlandse dieren in het koninkrijk komen er bekaaid vanaf.

sterilisaties
Record aan gratis sterilisaties dieren gepland | Foto: Victorgrigas/Wikimedia

“Onacceptabel” zo vonden de dierenvrienden van Stichting Dierenhulp en tijd voor actie. De BES eilanden (Bonaire, Eustatius en Saba) zijn allen een bijzondere gemeente van Nederland. Echter dierenwelzijn is voor deze gemeenten niet geregeld, slechts summier is er wetgeving waarbij naleving van die regels en wetten erbij in schiet of geen prioriteit kent.

Daarbij komt dat veel mensen onder de armoedegrens leven en zelf niet in staat zijn om bijvoorbeeld een sterilisatie te bekostigen. Gevolg een groei aan dieren die eigenlijk geen eerlijke kans op een dierwaardig bestaan hebben. Daarbij komt dat in tegenstelling tot Nederland veel dieren loslopen en tuinen vaak geen hek kennen waardoor ze kunnen gaan zwerven. Wat weer overlast kan geven.

sterilisaties
Record aan gratis sterilisaties dieren gepland | Foto: Stichting Dierenhulp

Steriliseren is de aanpak bij de bron. De ervaring die men al ruim 21 jaar heeft met deze aanpak wordt inmiddels al breed ingezet op de eilanden in het koninkrijk. Waarbij men zich tot doel heeft gesteld om dit jaar 2100 ingrepen uit te voeren met het team dierenartsen ter plekke. Een symbolisch aantal omdat de organisatie 21 jaar bestaat. Met dit aantal ingrepen wordt tevens voorkomen dat ruim 17.000 dieren geboren gaan worden.

Op de website www.dierenhulp.nl leest u meer over dit vrijwilligerswerk voor dieren. De jeugd wordt betrokken bij de projecten en leren zo respect voor dieren te krijgen. Zo ontstaat een betere samenleving voor beiden.

Persbericht Stichting Dierenhulp