Afgelopen februari diende de Statenfractie van GroenLinks in Noord-Holland een voorstel in om  schuilstallen onder voorwaarden toe te staan voor hobbydierhouders. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft nu afwijzend op dit initiatief gereageerd.

Schuilstallen
Provinciebestuur negatief over initiatief schuilstallen | Foto: Ulf Bodin

Het provinciebestuur vreest dat met het toestaan van schuilstallen de openheid van het landschap wordt aangetast. Het college verwijst naar een onderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd door LTO-noord – een boerenorganisatie. Zij hebben vastgesteld dat er een toenemende vraag naar schuilstallen zou komen en dat hierdoor de kans bestaat dat de kwaliteit van het landschap achteruit gaat. Het college heeft hierop geconstateerd dat er vanuit professionele veehouders geen behoefte is aan schuilstallen en dat het toestaan van schuilstallen ook geen economisch belang dient. Om deze reden hebben zij zich in hun oordeel gericht op het landschappelijk belang en kwamen zij tot de conclusie dat schuilstallen leiden tot verrommeling en verbrokkeling van percelen. Het college van Gedeputeerde Staten zegt:

“Openheid is een van de kernwaarden van ruimtelijke kwaliteit.”

Andere provincies
In Nederland is het plaatsen van schuilstallen in veel provincies in strijd met het bestemmingsplan. De weilanden waar de dieren in staan horen meestal tot agrarisch gebied, waar het plaatsen van schuilstallen verboden is. Gelukkig zijn er verschillende gemeenten, zoals Coevorden, Nunspeet en Vught, die het plaatsen van schuilstallen onder voorwaarden wel toestaan. Bovendien is het sinds 2014 in de gehele provincie Friesland mogelijk om schuilstallen in het buitengebied te plaatsen. In Friesland kunnen nu schuilstallen met drie wanden van maximaal 30 vierkante meter neergezet worden. GroenLinks Noord-Holland wil graag dit voorbeeld volgen. Daarnaast hebben ze in hun voorstel opgenomen dat het een voorwaarde is dat er natuurlijke materialen voor de schuilstallen gebruikt worden en dat de stallen worden ingepast in het landschap.

Schuilstallen
Provinciebestuur negatief over initiatief schuilstallen | Foto:
Renate Dodell

Dierenwelzijn
Het lijkt alsof het college van Noord-Holland in zijn besluit het aspect van dierenwelzijn volledig is vergeten. Dieren kunnen prima buiten worden gehouden, maar zij moeten als het nodig is wel bescherming kunnen vinden tegen regen, kou of warmte. Het toestaan van schuilstallen is daarbij in overeenstemming met de wet Dieren, waar onder meer in is vastgelegd dat een dier moet worden beschermd tegen fysiek en fysiologisch ongemak. Daarnaast beschrijft GroenLinks in hun voorstel dat er moet worden voorkomen dat eigenaren er dan voor gaan kiezen hun dieren op stal te zetten. Een wei zorgt namelijk voor het onmisbare contact met soortgenoten en het op stal zetten van de dieren kan voor allerlei gezondheidsrisico’s zorgen.

Regels omzeilen
Helaas zijn er dus in de meeste gemeenten schuilstallen nog niet toegestaan. Veel eigenaren gaan daarom zelf aan de slag, om zonder de regels te overtreden hun dieren toch bescherming te bieden. Zo laat GroenLinks in hun voorstel zien dat hiervoor tenten en containers worden gebruikt. Hierom is GroenLinks van mening dat juist deze creaties voor verrommeling van het landschap zorgen. Spijtig genoeg heeft GroenLinks met al deze argumenten het college niet kunnen overtuigen. Het college geeft namelijk enkel advies aan de Statenleden van Noord-Holland, welke vervolgens definitief beslissen over het voorstel. Mede door deze inspraakavond kunnen de Statenleden dus besluiten het advies van het college te negeren en alsnog het voorstel van GroenLinks aan te nemen. De inspraakavond begint om 18.15 in het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem. Inwoners die willen spreken op deze gelegenheid moeten zich verplicht aanmelden viastatengriffie@noord-holland. Laten we hopen dat het plaatsen van schuilstallen dan toch mogelijk wordt in Noord-Holland en dat de andere provincies snel zullen volgen.

Bron Levende Have, Levende Have, GroenLinks ©PiepVandaag.nl Janna van Strien