Vier dierenorganisaties hebben een brandbrief gestuurd naar premier Rutte en de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de brief verzoeken zij om in 2021 – in navolging van Frankrijk en Zwitserland – een verbod in te stellen op het vergassen van hanenkuikens op Nederlandse broederijen.

hanenkuikens
Stop met het vergassen van hanenkuikens | Foto: publiek domein

In ons land worden jaarlijks ruim 40 miljoen kuikens binnen 24 uur, nadat ze met veel moeite uit het ei zijn gekropen, vergast omdat het haantjes zijn en daardoor niet nuttig zijn voor de eierindustrie. Volgens de dierenorganisaties zijn het er mogelijk nog vele miljoenen meer vanwege de leghennenkuikens die geëxporteerd worden. Deze miljoenen haantjes laat men geboren worden enkel om ze te vergassen, terwijl er nu de techniek bestaat om al in een vroeg stadium in het ei te kunnen zien of de embryo een hen of haantje gaat worden.

Overheid geen koploper in dierenwelzijn

Regering en boeren beweren altijd koploper te zijn als het gaat om dierenwelzijn. Helaas loopt Nederland hier op andere landen achter. Supermarktketen Jumbo heeft hiertoe zelf al de eerste stap gezet en is een samenwerking aangegaan met het Duitse bedrijf Respeggt. Dit bedrijf heeft een techniek ontwikkeld waar je al heel vroeg in het ei het geslacht kunt bepalen. Eind maart liggen deze eieren in de schappen van de Jumbo. De grote supermarktketen Rewe die verspreid zit over heel Duitsland is in 2018 al begonnen met de overstap op het verkopen van eieren zonder het doden van hanenkuikens.

hanenkuikens
In ons land worden jaarlijks ruim 40 miljoen kuikens vergast | Foto: publiek domein

Vergassen in strijd met intrinsieke waarde hanenkuikens

Volgens de Wet dieren hoort bij het opstellen van regels en het nemen van besluiten door de overheid ten volle rekening gehouden te worden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor de intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd. De dierenorganisaties willen dat de overheid zich aan deze wet houdt en vinden een verbod op zijn plaats omdat deze inbreuk op de integriteit en op de intrinsieke waarde van ruim 40 miljoen hanenkuikens jaarlijks nu voorkomen kan worden.

hanenkuikens
Vergassen is in strijd met intrinsieke waarde hanenkuikens | Foto: publiek domein

De dierenorganisaties, bestaande uit initiatiefnemer Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een DIER Een VRIEND en Rechten voor al wat leeft, benadrukken dat dit verbod niet het ernstige leed van de leghennen in de eierindustrie zal doen verminderen. Maar hun kuikenbroertjes wordt in ieder geval wel een respectloze dood bespaard.

Bron:


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.