In Pakistan is de bevolking met bijna 60 procent gestegen sinds 1998. Er wonen nu zo’n 200 miljoen mensen. Dit heeft negatieve effecten op de dieren die in het land wonen. Veel inheemse diersoorten zijn al verdwenen, anderen verdwijnen met een alarmerend tempo. Als de Pakistaanse overheid niet ingrijpt, zullen de toekomstige generaties de volgende tien dieren nooit zien:

diersoorten
Als Pakistan geen actie onderneemt zullen deze tien diersoorten verdwijnen | Foto: _SG_ via Compfight cc

Indische Luipaard
Deze luipaard, in het Engels aangeduid als common leopard of Indian leopard, leeft in het gebied rondom het Indiase subcontinent, waaronder Pakistan. Hier beweegt hij zich vooral in de loofbossen en naaldboombossen van Noord-Pakistan. De luipaard, de kleinste van de grote katachtigen, is een nachtdier en jaagt ’s nachts. Door het verlies aan leefgebied en voedsel heeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN), de common leopard de status ‘critically endangered’ gegeven. Volgens het WNF zijn de grootste bedreigingen voor deze luipaard toenemend contact met mensen, jacht voor illegale handel en verlies aan leefgebied. Ook geeft het WNF aan dat luipaarden in dit gebied omkomen door auto-ongelukken. In de loop der jaren zijn veel luipaarden vergiftigd, neergeschoten of gedwongen om te verhuizen.

Sneeuwpanter
De sneeuwpanter heeft de bijnaam ‘spook van de bergen’. Hij wordt nauwelijks door mensen gezien en komt voor in de berggebieden in Centraal en Zuid-Azië, waaronder in Pakistan. In het gebied van 81000 vierkante kilometer leven naar schatting tussen de 200 en 420 sneeuwpanters. De sneeuwpanter heeft de status ‘kwetsbaar’ en staat op de rode lijst van de IUCN.

Een belangrijke factor voor de overleving van de sneeuwpanter is de aanwezigheid van voedsel, dat bestaat uit dieren die zijn weg kruisen. Dit zijn voornamelijk wilde schapen en geiten. Doordat mensen steeds verder de bergen intrekken, blijft er minder grasland over voor de wilde schapen en geiten om van te leven. Dit heeft tot resultaat dat de belangrijkste prooi en het leefgebied van de sneeuwpanter behoorlijk worden beperkt. Ook zorgt het voor een conflict tussen mensen en sneeuwpanters, omdat de sneeuwpanters zich vaker voeden met dieren van mensen. Voor deze mensen betekent het verlies van een dier vaak een economische tragedie. Dit leidt soms tot vergeldingsacties. De grootste bedreigingen voor de sneeuwpanter zijn vergeldingsacties door mensen, illegale jacht, klimaatverandering en de afname in leefgebied.

Indus Rivierdolfijn
De Indus rivierdolfijn, ook wel de blinde dolfijn, is een zoetwater dolfijn en komt alleen voor in de Indus rivier in Pakistan. Het is de tweede meest bedreigde zoetwaterdolfijn in de wereld. Het WWF-Pakistan heeft deze soort sinds 1999 als prioriteit bestempeld en houdt zich sindsdien bezig met het behoud van dit bijzondere dier. Als gevolg hiervan is de populatie gestegen van 1100 naar 1452 in 2011. De Indus River Dolphin Game Reserve, een wettelijk beschermd gebied in de Indus rivier, huisvest de grootste populatie van de Indus Rivierdolfijn.

Zeeschildpad
De zeeschildpad vervult een belangrijke rol in de ecosystemen van de zee, maar menselijke activiteiten van de afgelopen 200 jaar hebben de populatie van de zeeschildpad steeds meer doen afnemen. Een van de grootste bedreigingen is de illegale handel in eieren van de zeeschildpad. De zeeschildpad legt haar eieren op het vaste land waar ze een kuil graaft op het strand. Tijdens het leggen raakt de moeder in een soort trance waarbij ze makkelijk benaderd kan worden door stropers. De grootste bedreigingen voor de zeeschildpad zijn illegale handel in eieren, vervuiling en toerisme.

zeeschildpadden
Zeeschildpad | Foto: SteFou! Flickr via Compfight cc

Zoetwaterschildpadden
De zoetwaterschildpadden komen in Pakistan in de hele Indus rivier voor, maar ook in irrigatiekanalen en waterreservoirs. Er komen in Pakistan acht verschillende zoetwaterschildpadden voor en ze worden allemaal bedreigd door illegale handel en stropers. Deze dieren spelen, net als de zeeschildpadden in de zee, een belangrijke rol in de ecosystemen van de rivier omdat ze zich voeden met dood organisch materiaal en zieke vissen. Hiermee maken ze de rivieren weer schoon.

Indisch schubdier
Het Indische schubdier heeft de status ‘bedreigd’ op de rode lijst van de IUCN. Onderzoek naar dit dier in Pakistan wees uit dat de populatie snel afneemt, met name door het doden van de dieren voor internationale handel. Het schubdier is gewild om het vlees, de huid en de schubben.

Gieren
Gieren vervullen een belangrijke taak in de ecosystemen omdat zij dode dieren eten en hiermee de leefomgeving schoonmaken. De ‘long-billed vulture’ soort is geclassificeerd als ‘critically endangered’ op de rode lijst van de IUCN. In Pakistan komen ze nu nog alleen in Nagar Parkar in Sindh voor, de laatste vesting waar ze zich voortplanten.

Een belangrijke oorzaak van afname in de populatie is onopzettelijke vergiftiging door het gebruik van diclofenac bij huisdieren. Wanneer een gier zich voedt met een karkas van een huisdier dat diclofenac toegediend heeft gekregen, leidt dit tot nierfalen bij de gier.

WWF in Pakistan is bezig met het behoud van de gier en in een gierenopvang in Punjab zijn er al vier kuikens geboren.

Hamerhaai
Ondanks de reputatie van de hamerhaai als meedogenloos roofdier, is de kans groter dat een haai door mensen wordt gedood dan andersom. WWF is bezig met het tegengaan van overbevissing zodat deze dieren kunnen blijven leven in de oceanen. Ook de hamerhaai staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. WWF Pakistan heeft projecten georganiseerd die focussen op het monitoren en beoordelen van haaienvangst en handel. Er is echter nog maar weinig bekend over de hamerhaai die rond de kust van Pakistan leeft.

hamerhaai
Hamerhaai | Foto: tomdz / Foter / CC BY-NC-SA

Walvishaai
De walvishaai heeft de status ‘bedreigd’ volgens de rode lijst van de IUCN. Hoewel de populatie stabiel lijkt te zijn, zijn walvishaaien vaak slachtoffer van vistuig, afname van leefgebied en vervuiling. De zee rond Churna eiland is sinds dit jaar uitgeroepen tot een beschermd zeegebied. Dit gebied is een belangrijk gebied voor de walvishaai, waar ze zich voeden en broeden. Sinds 2012 zijn er zo’n 61 walvishaaien waargenomen in het gebied.

Witkopeend
Het aantal witkopeenden dat in Pakistan overwintert is de afgelopen jaren flink afgenomen. Het aantal wordt nog maar op 50 witkopeenden geschat.

Bronnen: Geo TV, WWF India, WWF Pakistan, IUCN Redlist ©AnimalsToday.nl Lisa van Leeuwen