Jaarlijks sterven in Spanje duizenden vogels vanwege padel. Dat is een soort tennis waarbij mensen met een racket tegen een bal slaan. Daar hebben de vogels op zich geen last van, maar ze komen om het leven door de glazen wanden om het veld, waartegen ze zich te pletter vliegen.

Padel kost jaarlijks duizenden Spaanse vogels het leven
Padel kost jaarlijks duizenden Spaanse vogels het leven | Foto: ADENSVA

Volgens natuurbeschermingsvereniging Asociación para la Defensa de la Naturaleza al sur de Valencia (ADENSVA) overlijden er jaarlijks in Spanje tienduizenden vogels door de glazen kooien die rondom de padelbanen staan. De vogels zien de de glazen wanden in hun vlucht niet of te laat en vliegen er massaal tegenaan. Naar schatting sterven er rondom de 600 gemeentelijke padelbanen in de regio Valencia ieder jaar zo’n 75.000 vogels. Dat is zonder de privébanen en die in andere regio’s in Spanje mee te rekenen. Ook zullen er vogels zijn die pas later overlijden aan (nek)letsel, en daaruit volgend ook de kuikens in de nesten van gesneuvelde ouderkoppels. Antonio Castillo, lid van ADENSVA:

“Padel tennisbanen zijn vogelbegraafplaatsen.”

Padel kost vogellevens

Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens de lockdown. De resultaten zijn voorgelegd aan de gemeenten, maar oplossingen blijven uit. Er is getracht de vogels te beschermen met een campagne genaamd ‘Netten die vogels redden’. Het idee hierachter is dat de vogels de glazen kooien op tijd zien, doordat de netten ze markeren. Vergelijkbaar met het zwart verven van één van de wieken van windmolens, wat aantoonbaar effect heeft. Castillo betreurt echter het gebrek aan interesse:

“Het is een goed initiatief, dat ongeveer 300 euro per baan kost, maar het is vrijwillig en tot nu toe heeft geen enkele gemeente ze opgehangen.”

Verschillende soorten vogels zijn het slachtoffer geworden van de padelbanen: vinkachtigen, insectenetende vogels en zelfs roofvogels. De impact op de biodiversiteit is om die reden enorm. De hoeveelheden zijn vermoedelijk vergelijkbaar met het aantal vogels dat jaarlijks in Spanje sterft aan elektrocutie, nadat ze tegen hoogspanningsleidingen zijn gevlogen. Elektrocutie wordt gezien als hoofdoorzaak van onnatuurlijke vogelsterfte en overkomt in Spanje jaarlijks tussen de 193.000 en 337.000 vogels. Er bestaat wetgeving inzake milieuaansprakelijkheid op dit gebied – voor zowel de gemeentelijk als particuliere voorzieningen – maar hierop wordt niet gehandhaafd. Vanuit de politiek ontbreekt de intentie hier druk op te zetten.

Padel kost jaarlijks duizenden Spaanse vogels het leven
Netten zouden het glas op tijd zichtbaar kunnen maken voor vogels | Foto: publiek domein

Kortom, de padelbanen vormen een grootschalig probleem dat het evenwicht van de natuurlijke omgeving verstoort. Toezien op de naleving van reeds bestaande wetgeving en vergoeding van deelname aan de campagne zouden een stap in de goede richting zijn.

Bronnen:

#GNvdD: Zwarte wiek windmolen helpt echt tegen vogelaanvaringen

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap (gefeliciteerd met je 100e artikel!)