Automobilisten en verzekeraars betrekken bij het beschermen van de otter: met dit originele idee won Andy Palmen gisteren de Otter Challenge. De tweede prijs was voor Thomas Arts, met zijn wildpassage speciaal aangepast voor de otter: de Ottersafe. Vijf finalisten streden om de eerste plaats in deze unieke wedstrijd, mede georganiseerd door IUCN en Enviu. Het doel hiervan is de otterpopulatie in de Nederlandse natuur te behouden en sterk uit te breiden, tot 1.000 otters in 2020.

Otter Challenge
De finalisten van de Otter Challenge | Foto: Angelique Lagarde

Eind 2014 ging de Otter Challenge van start en kon deze op veel belangstelling rekenen. 57 creatievelingen dienden hun ottervriendelijke ideeën in, waaruit de vijf beste werden gekozen. Gisteren kregen zij de gelegenheid hun plannen aan jury en publiek toe te lichten in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Investeren in otterveiligheid dankzij minder claims
De ottervriendelijke autoverzekering van Andy Palmen, waarbij een deel van de winst wordt gebruikt om wegen veiliger te maken voor otters, werd als beste bestempeld door de jury. Met het prijzengeld van 12.000 euro kan hij zijn plan nu gaan uitwerken. Zijn eerste stap zal zijn om gedetailleerde berekeningen te maken van de kosten die gemoeid zijn met het voorkomen van wildaanrijdingen in heel Nederland. Daarna wil hij met verzekeraars om de tafel om ze zijn businessplan voor te leggen en ze vragen geld te investeren in het aanleggen van veilige wildpassages. Hiermee kunnen dieren als otters niet alleen veilig oversteken, ook schadeclaims van automobilisten zullen hierdoor verminderen.

Veelbelovende projecten
Het idee van Thomas Arts van Volkerrail, van speciale ecopassages voor otters, sluit in de uitvoering uitstekend aan op het plan van Palmen, hoewel hij de financiering hiervoor vooral baseert op de natuurcompensatieregeling van de overheid.

Ook de drie andere finalisten, die helaas niet in de prijzen zijn gevallen, brachten hun businessplannen om de otter te beschermen met verve. Deze vindingrijke projecten bestonden uit natuurlijke visvijvers, een ottervriendelijke blauw-groene delta nabij Den Bosch en een otter- en wetlandpark naar Brits en Iers voorbeeld.

Otter hoort in Nederlands landschap
Marijn van der Pas, juryvoorzitter en manager Communicatie & Beleidsadvies bij IUCN NL, initiatiefnemer van de Otter Challenge:

“Op 5 november zetten veertien natuurorganisaties en bedrijven hun handtekening onder de challenge. Nu, vier maanden later, is de oogst 57 veelbelovende ideeën én heel veel steun voor het behoud van de otter, van natuurliefhebbers tot studenten en bedrijven. Dat hebben we nodig om de otter zijn oer-Nederlandse plek in het Hollandse landschap weer terug te geven.”

In Nederland leven zo’n 140 otters. Aanrijdingen en visfuiken zijn de grootste oorzaken van ottersterfte. Ook de versnippering van het landschap en aanwezigheid van pcb´s in het water zijn zorgwekkende factoren.

De Otter Challenge is een samenwerking tussen natuurorganisaties en het bedrijfsleven met als doel de otter structureel te helpen overleven in Nederland.

©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde