Stichting Animal Rights stuurt vandaag, op Wereldproefdierendag, een brandbrief naar staatssecretaris Dijksma met het verzoek om de handel in laboratoriumapen te verbieden. De Tilburgse apenhandelaar Hartelust B.V. staat op het punt om 40 apen te transporteren naar het Zweedse primatencentrum Karolinska Institutet in Solna.

apenhandel
Laboratoriumaapje | Foto: Stichting Animal Rights

Robert Molenaar, directeur van Animal Rights over het geplande apentransport naar Zweden: 

“Het langdurige transport van opgesloten apen in boxen zorgt voor stress en angst bij dieren die zo dicht bij ons staan.”

Cornetto, Calippo, Top Hat, Igloo, Magnum, Puck, Piggelin, Sandwich, Tip Top en Nogger zijn de namen van de 10 makaken die door Hartelust B.V. in januari al zijn afgeleverd bij het Zweedse primatencentrum Karolinska Institutet. Binnenkort volgen dus nog eens 40 apen die deel gaan nemen aan experimenten. Molenaar:

“Volgens de routeplanner van de ANWB zijn de dieren minimaal 15 uur onderweg om de 1459 km te overbruggen. De apen hebben geen enkele mogelijkheid om zich te bewegen in de kleine transportboxen. Het wordt hoog tijd dat de staatssecretaris ingrijpt.”

Apenfokkerijen
Deze apen zijn niet in Tilburg geboren maar in Chinese apenfokkerijen. De apenhandel is big business. In Europa worden jaarlijks alleen al 10.000 apen gebruikt voor dierproeven. In China staan dan ook apenfokkerijen die qua omvang lijken op de megastallen in Nederland. De apen worden gehuisvest in volière-achtige kooien waar ze amper hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Vanuit China worden de apen vervoerd naar Tilburg. Hier worden de dieren minimaal een maand in quarantaine gehouden voordat zij verhandeld worden aan proefdiercentra zoals dat in Zweden.

Volgens de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) is wildvangst niet uitgesloten en zij adviseren de Nederlandse laboratoria dan ook om niet langer apen te bestellen bij Hartelust B.V.. De Chinese apenfokkerijen hebben nieuwe aanwas van apen nodig om de populatie zuiver te houden. Dit gebeurt mogelijk door in naburige landen apen in het wild te vangen.

Onthoofding
De Zweedse onderzoekers van het Karolinska Institutet voeren invasieve experimenten op de apen uit. De apen worden zwanger gemaakt door middel van kunstmatige bevruchting. De foetussen worden vroegtijdig middels een keizersnede uit de moederlichamen gehaald en gedood door onthoofding. Hun hartjes zullen gebruikt worden voor studies.

In een volgende fase van het project zullen bij de moederapen genetisch gemanipuleerde apen-embryo’s ingeplant worden. De bedoeling van de experimenten is inzicht verwerven over hoe het hart groeit in de foetus, en over hoe aangeboren hart- en vaatziekten zich ontwikkelen.

Stopzetting
Cornetto en de andere apen zullen meermaals onderworpen worden aan dezelfde beproevingen, met een maximum van vier keer. Daarna zullen zij gedood of hergebruikt worden in weer andere proeven. Voor de experimenten rond embryonale hartontwikkeling zullen nog 40 andere apen gebruikt worden. Samen met onze Zweedse collega’s van Djurrättsalliansen willen wij stopzetting van de handel in apen en een einde aan dierproeven.

Persbericht Stichting Animal Rights


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.