We weten al dat het plastic afval dat in de oceanen terechtkomt op de meest verrassende manieren bij ons terugkomt. Microplastics zijn te vinden in kraanwater, net als in vissen die uiteindelijk op het bord van veel mensen terechtkomen. En onlangs zijn kleine stukjes plastic ontdekt in mosselen – van het Europese poolgebied tot aan China.

mosselen
Mosselen wereldwijd bevatten microplastics | Foto: publiek domein

De plastic verontreiniging van mosselen wordt gemeld in een nieuw onderzoek van het Noorse Instituut voor Wateronderzoek (NIVA). NIVA-onderzoeker Amy Lusher vertelde aan Reuters:

“Microplastics zijn gevonden in mosselen op alle plaatsen waar wetenschappers onderzoek ernaar hebben gedaan.”

Volgens het rapport bevatten de mosselen in de Arctische wateren – die tot op heden als relatief schoon worden beschouwd – het meeste plastic van alle organismen die langs de Noorse kust werden getest. Lusher legt uit dat plastics in de Noordelijke IJszee terechtkomen nadat ze richting het noorden zijn meegenomen door zeestromingen en winden uit Europa en Amerika.

mosselen
Plastic valt uiteen in kleinere deeltjes | Foto: Plastic Soup Foundation

Waarschuwing
Gemiddeld bevatten de geteste mosselen uit Noorwegen 1,8 stukjes microplastic – met 4,3 stukjes plastic in het Noordpoolgebied. Vergelijkbare onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd, vonden microplastics bij landen als China, Chili, Canada, Groot-Brittannië en België. Richard Thompson, professor aan Plymouth University en expert op het gebied van microplastics:

“Het is een waarschuwingssignaal dat we iets moeten doen aan het verminderen van de toevoer van plastic naar de oceaan.”

De exacte impact van het consumeren van microplastics door mensen is nog steeds onduidelijk, dat zal op wat langere termijn pas bekend worden, maar het is zeker niet gezond. Dat plastic in zee slecht is voor dieren en dat ze erdoor kunnen sterven is inmiddels wel algemeen bekend.

Bron: One Green Planet ©AnimalsToday.nl Bart van Riel