De lokale dierenbescherming in de Canadese stad Montreal, de SPCA, gaat in beroep tegen het pitbullverbod. Dinsdag is in Montreal een wet aangenomen die pitbulls en pitbullachtige honden verbiedt.

Pitbull terriër Stella
Foto: facebook Save Stella the Pitbull

De Montreal SPCA stapt naar het hooggerechtshof van Quebec om de nieuwe wet aan te vechten. De dierenbeschermingsorganisatie wil dat een aantal artikelen uit de de nieuwe wet, waarin over “pitbull-achtige honden” gesproken wordt, onwettig verklaard hebben, gebaseerd op de volgende gronden:

  • Het discrimineert door het creëren van bijkomende en bestraffende verplichtingen voor eigenaren en verzorgers van pitbull-achtige honden, die volgens de SPCA niet gevaarlijk zijn.
  • Het is “vaag en onduidelijk” in haar definitie van pitbull-achtige honden en maakt het “onmogelijk om te weten welke honden in deze categorie vallen.”
  • Het ontbreekt aan een mogelijkheid om de aanwijzing van een hond als een pitbull-achtig ras aan te vechten.
  • Het in strijd met artikel 898.1 van het Burgerlijk Wetboek van Quebec, welke dieren de status van levende wezens verleent, evenals delen van de Animal Welfare en Safety Act.
  • Het is onredelijk dat de wet alle pitbull-achtige honden als gevaarlijke honden behandelt, ondanks wat het agentschap zegt over het gebrek aan geloofwaardig bewijs dat ze inherent gevaarlijk zijn.

Dierenbeschermers uiten forse kritiek op de anti-pitbullwet. Vele steden die een soortgelijke wet hebben aangenomen, hebben deze inmiddels weer ingetrokken.

Sophie Gaillard, advocaat bij de SPCA in Montreal, zegt dat de rechtszaak het Hooggerechtshof in Quebec zal verzoeken de secties op te schorten, terwijl het hun rechtmatigheid beoordeelt. Eén van de criteria voor een schorsing is de urgentie van de zaak – en dat zal de SPCA volgens Gaillard betogen. Gaillard:

“In dit geval zijn de levens van honden in gevaar en dat is een hoodargument in deze zaak.”

Volgens Gaillard is het praktisch onmogelijk om te bepalen of een hond een pitbullachtige is, als het gaat om gemengde rassen. Gaillard:

“Als je elke willekeurig hond met een korte vacht en vierkante kop neemt en deze als pitbullachtige aanmerkt, dat valt 90% van alle gemengde rassen onder die categorie.”

Tweede hoger beroep gepland
Een coalitie van advocaten en experts in diergedrag is ook van plan het pitbullverbod aan te vechten. Advocaat Julius Grey:

“Ik zou het jammer vinden als men Montreal hiermee weg zou laten komen. Dit is heel ernstig. Het is geen object, het is niet het recht om een auto in beslag te nemen. Het is het recht een familielid in beslag te nemen en dat zou niet toegestaan moeten worden.”

In de nieuwe wet staat dat pitbulls – en pitbull-achtige honden – die na september van dit jaar worden aangeschaft, de Canadese stad Montreal niet meer mogen binnentreden. Huidige eigenaren zijn verplicht om per januari 2017 hun hond te laten steriliseren, vaccineren, registreren en chippen. Verder moet de hond altijd een muilkorf dragen op straat en aan een riem van korter dan 1,20m lopen. Wanneer de eigenaar niet aan deze nieuwe regels voldoet zal de hond in beslag genomen en geëuthanaseerd worden. De nieuwe regeling heeft als doel pitbulls, die voor september zijn gekocht of geadopteerd, te laten uitsterven, waardoor ze geheel uit Montreal zullen verdwijnen.

Hondensoorten die de nieuwe wet als pitbull beschouwt, zijn:

  • Staffordshire bull terriers
  • American pitbull terriers
  • American Staffordshire terriers
  • Elke mix met deze rassen
  • Elke hond die eigenschappen van deze rassen bezitten

Het pitbullverbod zal naar verwachting op 3 oktober in werking gaan.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.