De komende decennia gaat het leefgebied van de reuzenpanda mogelijk halveren als gevolg van klimaatverandering. Zelfs de meest voorzichtige schattingen laten zien dat in 2070 vijftig tot zeventig procent van alle gebieden, waar de wilde reuzenpanda nu leeft, verloren zal kunnen gaan door voedselschaarste. Daarbij zal de grootte van de gemiddelde overgebleven leefgebieden met zo’n 19% afnemen.

reuzenpanda's
Pandawelp

Deze trieste resultaten publiceerden Canadese wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation.

Door middel van een computermodel simuleerden onderzoekers de toekomstige omstandigheden met betrekking tot klimaatveranderingen in de gebieden waar reuzenpanda’s leven. Zelfs op basis van de meest voorzichtige schattingen van een wereldwijde temperatuurstijging van 1 graden Celsius is de afname van het leefgebied van de panda’s gigantisch.

Ook zal de hoeveelheid bamboe, de belangrijkste voedselbron van deze dieren, door het broeikaseffect in de gebieden afnemen. Mogelijk worden kleinere groepen reuzenpanda’s daardoor afgesneden van andere groepen soortgenoten. De kans dat deze populaties wegens gebrek aan geschikte partners voor voortplanting uitsterven is aanzienlijk

In de regio’s ten noorden van de leefgebieden van de reuzenpanda’s zou het klimaat mogelijk dusdanig worden dat het juist geschikt wordt voor de dieren. Een aanbeveling van hoofdonderzoeker Ming Xu is dan ook om nu alvast bamboe in deze gebieden te planten.

Bron: Nu.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.