Volgens een conceptdocument met betrekking tot boren naar schaliegas ingezien door Bloomberg News zijn de richtlijnen waar de Europese Unie mee zijn gekomen ‘minimaal’.

schaliegas - richtlijnen
Boren naar schaliegas levert veel tegenstand op | Foto via Wikimedia Commons

De Europese Commissie zal lidstaten erop wijzen dat boringen veilig dienen te gebeuren en niet in strijd mogen zijn met bestaande milieuwetgeving. Verder zijn de richtlijnen niet bindend en verhinderen niet het nationaal recht van lidstaten om boringen naar schaliegas te verrichten.

Toereikend

Het feit dat de bestaande wetten over olie- en gaswinning toereikend worden geacht, is een opluchting voor de industrie en regeringen die zich met schaliegaswinning bezighouden. Voor natuur- en milieuorganisaties is het een grote teleurstelling.

Bron: HLN.be ©PiepVandaag.nl