Door falende registratiesystemen blijft onontdekt dat er miljoenen varkens meer opgehokt zitten dan de overheid denkt. Uit een vergelijking van Varkens in Nood tussen databases van de overheid en informatie uit de varkenssector, blijkt dat er minstens twee miljoen varkens illegaal in Nederland gehouden worden.

Miljoenen biggen en varkens illegaal gehouden | Foto: Varkens in Nood

Uit berekeningen van deskundigen in opdracht van Varkens in Nood blijkt dat er per jaar tussen de twee en drie miljoen illegale biggen en varkens zijn. De gevolgen zijn nog meer overbevolking in de stallen, mestfraude en mogelijk overtreding van de EU-emissienormen. Varkens in Nood heeft een uitgebreid rapport (pdf) geschreven, met daarin een onderbouwing van de fraude.

Geen controle van oormerken

In Nederland hebben varkens geen individueel oormerk. Anders dan bij runderen en anders dan in bijvoorbeeld België, is er geen registratie van individuele varkens. Hierdoor heeft de overheid geen zicht op het werkelijk aantal varkens.

Foto: Varkens in Nood

Falende registratiesystemen

Nederland heeft een groot aantal systemen waarin varkens en varkensrechten worden bijgehouden. Die systemen werken allemaal langs elkaar heen. Exportcijfers zijn bijvoorbeeld niet gekoppeld. Zo importeert Duitsland volgens eigen cijfers circa één miljoen Nederlandse varkens méér dan volgens de Nederlandse cijfers voor export.

illegaal
Foto: Varkens in Nood

Pakkans nihil

De enige controle op aantallen dieren gebeurt door de NVWA. Buiten een aantal risicobedrijven wordt maar 2 procent van alle bedrijven gecontroleerd. De pakkans is minimaal. De opbrengsten van het illegaal houden van varkens zijn groot.

Bron: