De Partij voor de Dieren fractie Gelderland heeft berekend op welke vierkante kilometer in Gelderland de meeste ammoniak, geur en fijnstof door veehouderijen wordt uitgestoten. Lunteren in gemeente Ede heeft de hoogst vergunde fijnstof- en ammoniakuitstoot, geuruitstoot is het hoogst in Kootwijkerbroek, Barneveld.

Lucht
Foto: Nicola since 1972 / Foter.com / CC BY

Op basis van openbare milieugegevens heeft de Partij voor de Dieren berekend op welke vierkante kilometer de uitstoot volgens de verleende vergunningen het hoogst is. De vierkante kilometer met de hoogste fijnstof uitstoot (16 ton per jaar) ligt aan de Postweg en ammoniakuitstoot (71 ton per jaar) aan de Hoge Valkseweg, bij Lunteren in gemeente Ede. In Kootwijkerbroek aan de Esvelderweg in Barneveld wordt de meeste geur (464.000 Odeurunits per seconde) uitgestoten. De cijfers geven de hoogste uitstoot weer per vierkante kilometer, maar ook in andere gebieden is de situatie onwenselijk.

Ook heeft de fractie uitgezocht waar de meeste dieren opeengepakt zitten. Het gebied met de meeste leghennen, 346.000 op een vierkant van 1 bij 1 kilometer, ligt bij Voorthuizen. De vierkante kilometer met het meeste rundvee (10.100) ligt bij Uddel. 1.900 melkvee per vierkante kilometer worden gehouden in Well. De meeste vleesvarkens, zo’n 16.600, zitten bij Aalten.

Voor dierenwelzijn is deze intensieve vorm funest. Jaarlijks worden er bijvoorbeeld 1,5 miljoen kalveren geslacht in Nederland, waarvan er meer dan 850.000 vanuit het buitenland zijn geïmporteerd. Kalveren mogen niet naar buiten, maar leven in kale stallen waarbij ieder kalf een oppervlakte van 1,8 m2 ter beschikking heeft.

De intensieve veehouderij heeft grote gevolgen voor onze gezondheid en het milieu door de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof. De uitstoot van fijnstof draagt bij aan het ontstaan van hart- en longziekten. Een te hoge concentratie ammoniak is slecht voor de biodiversiteit, doordat het overschot aan mest leidt tot verzuring en vermesting van water en bodem.

Luchtfoto’s van gebieden met de hoogste uitstoot en aantallen dieren laten bovendien een industriële aanblik zien van lege weilanden met daarop veel stallen. Provincie Gelderland wil veehouderijen via de Omgevingsvisie juist meer ruimte geven om uit te breiden. De Partij voor de Dieren is bezorgd dat er hierdoor nog meer dieren bijkomen en pleit voor de biologische veehouderij waar de dieren naar buiten mogen.

Links naar de luchtfoto’s: Geuruitstoot | Ammoniakuitstoot | Fijnstof uitstoot | Melkvee | Rundvee | Varkens | Leghennen 

Persbericht PvdD