In 2013 hielden veeboeren zich minstens 2,7 miljard keer niet aan de regels, zonder dat er maatregelen volgden. Hierdoor zijn zo’n 500 miljoen dieren de dupe, veel van hen kregen te maken met meerdere overtredingen.

Varkens in stal
Foto: Varkens in Nood

Zo hebben 171 miljoen vleeskuikens brandenwonden aan de poten, moeten honderd miljoen dieren het doen met vies en ongeschikt drinkwater en hebben kraamzeugen doorligwonden en ontstekingen zonder dat er een dierenarts naar kijkt. Allemaal overtredingen van de wet. Dit levert naast gezondheidsklachten vaak ook pijn en stress op.

(Volledig rapport over de massale overtredingen van dierenwelzijnswetten in de vee-industrie)

De Stichtingen Dier&Recht en Varkens in Nood tientallen wetenschappelijke publicaties over het welzijn van de dieren in de Nederlandse vee-industrie onderzocht en afgezet tegen Nederlandse en Europese regels.

Directeur Hans Baaij: “De overtredingen zijn gemeengoed, bijna alle veehouderijen maken zich er schuldig aan. In plaats van ingrijpen, kijkt de overheid weg. Toezichthouder NVWA weet van de overtredingen, maar treedt zelden handhavend op.”

Mogelijke oplossingen
Een aantal overtredingen van de wet is op relatief korte termijn op te lossen. Ruim een derde van de varkens, koeien, kippen en kuikens krijgt drinkwater dat niet of onvoldoende geschikt is om te drinken. Hier moet de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die de naleving van wetten in de vee-industrie controleert, veel strenger op controleren en dan zullen deze uitwassen snel verdwijnen.

Voor een oplossing voor andere overtredingen is een flinke hervorming van de vee-industrie nodig.

Baaij: “Het is bijvoorbeeld verplicht vleeskuikens tweemaal daags te onderzoeken op gezondheid en welzijn. Als dat 3 seconden per kip kost, zou een boer daar bij een stal met 50.000 vleeskuikens elke dag 83 manuren aan kwijt zijn. Als de wet per definitie niet nageleefd kan worden, moet er nagedacht worden over het fundamenteel anders inrichten van de vee-industrie.”

Tweede Kamer over de NVWA
Op 24 januari bespreekt de Tweede Kamer de toekomst van de NVWA. Baaij hoopt dat de politiek de aanbevelingen van Dier&Recht en Varkens in Nood overneemt:

“Bij de NVWA zijn de afgelopen tien jaar zijn 1.525 arbeidsplaatsen verdwenen, onlangs werd bekend gemaakt dat er dit jaar 175 arbeidsplaatsen terugkomen. Zelfs met deze uitbreiding komen zij structureel inspecteurs tekort gezien het enorme aantal overtredingen.”

Persbericht Varkens in Nood


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.