Einde aan knippen biggenstaarten

Het zeer pijnlijke couperen van biggenstaarten wordt beëindigd. Een meerderheid van de Kamer heeft vandaag een motie van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren aangenomen. De Kamer wil dat het Kabinet een einddatum stelt om definitief een einde te maken aan het afknippen van biggenstaartjes. Varkens mogen hun  krulstaart behouden en verlost worden van het pijnlijke afknippen ervan.

krulstaart
Foto credit: treehouse1977 via Compfight cc

Het afknippen van varkensstaarten is al sinds 1996 verboden, maar er mag van worden afgeweken als er sprake is van zogenaamd staartbijten. Op dit moment wordt er massaal afgeweken van dit verbod op grond van een “generieke ontheffing”. Biggen leven in overvolle varkenshokken, in een slecht klimaat en zonder afleiding. Dit levert stress en een hoge mate van verveling op bij varkens, met staartbijten als gevolg.

Marianne Thieme:

“Het kabinet wilde het aan de bio-industrie zelf overlaten wanneer zij het verbod op het couperen van staarten zou gaan respecteren. De Kamer heeft met het aannemen van onze motie het Kabinet de opdracht gegeven met een einddatum te komen. Deze stok achter de deur is hard nodig.”

Persbericht Partij voor de Dieren