De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft dit jaar duizenden proefdieren meer nodig voor onderzoek dan vorig jaar, zo blijkt uit vergunningen voor dierproeven die de krant BN/De Stem in bezit heeft.

dierproeven
Foto: Pixabay

Voor 2016 is voor 20.848 dieren vergunning gevraagd en verleend door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD – het centrale orgaan dat in Nederland als enige bevoegd is om vergunningen voor dierproeven te verlenen) om de proeven mee uit te voeren. In 2015 gebruikte de Gezondheidsdienst voor Dieren 7929 dieren, waarvan er 7355 werden gedood. Het gaat om koeien, varkens, kippen en kalkoenen.

De Gezondheidsdienst voor Dieren is een veterinair laboratorium, dat zich richt op het bestrijden en voorkomen van besmettelijke dierziekten. Het bedrijf, waar ruim 400 mensen werken en wat een jaaromzet van 50 miljoen euro heeft, worden jaarlijks vele dierproeven uitgevoerd.

Gezonder
Volgens Ynte Schukker, directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren, kijkt zijn bedrijf bij het gebruik van dieren steeds goed of er een alternatief is en is elk onderzoek er op gericht om de dieren in het algemeen gezonder te maken. Dierenbescherming Nederland keurt de enorme stijging in de afgegeven vergunningen voor proeven met landbouwdieren af. Niels Dorland:

“Wij zitten nadrukkelijk op de lijn dat je het moet zoeken in gezonde dieren in plaats van in het versterken van de weerbaarheid van zwakke dieren, zoals dat nu gebeurt. Infectiedruk in de landbouw creëer je door veel snelgroeiende dieren met een lage weerstand bij elkaar te zetten.”

De cijfers van de enorme toename van proefdiergebruik door de Gezondheidsdienst voor Dieren kwamen aan het licht nadat BN/De Stem via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur vergunningen in bezit kreeg.

Gevolgen
De Gezondheidsdienst voor Dieren voert verschillende dierproeven uit met landbouwdieren. Zo probeert het bedrijf de gevolgen van een specifieke infectie bij koeien in kaart brengen, waarvoor dieren worden gebruikt die al ziek zijn. Voor een onderzoek op de effecten van schimmels in ruwvoer worden gezonde dieren gebruikt, die worden geïnfecteerd en na het experiment worden afgemaakt.

Dierenrechtenorganisaties heb een kritiek op de stijging in het gebruik van proefdieren. Debby Weijers van Proefdiervrij vindt dat er veel meer onderzoek gedaan zou kunnen worden door gebruik te maken van nieuwe technologieën, zodat de dieren gespaard worden.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor