De maatregelen die genomen zijn om de vogelgriep tegen te gaan worden versoepeld. Dat heeft Staatssecretaris Sharon Dijksma aangekondigd. Zo mogen pluimveehouders weer nieuwe dieren naar hun stallen laten vervoeren. Buiten de getroffen gebieden mag helaas ook weer gejaagd worden. In de omgeving rond de bedrijven die getroffen zijn door de vogelgriep blijven strengere maatregelen van kracht.

maatregelen
Foto: Wikimedia Commons

Veetransporten blijven de komende tijd in heel Nederland per rit maar één pluimveebedrijf bezoeken. Daarna moeten de vrachtwagens eerst worden schoongemaakt en ontsmet. Pluimvee moet ook nog steeds binnen blijven.

Het vervoersverbod voor pluimvee, pluimveemest, eieren en gebruikt strooisel blijft in het westen van het land van kracht, omdat daar de meeste besmettingen met het vogelgriepvirus zijn geconstateerd.

Tot nu toe zijn in totaal 345.000 dieren gedood als gevolg van de vogelgriep.

Bekijk hier de verklaring van Dijksma:

Bron: Nu.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.