Ruim 6 miljoen legkippen in Nederland leven in krappe, overvolle kooien. De leefomstandigheden van de kooikip zijn zo slecht dat ze in strijd zijn met Nederlandse en Europese regelgeving omtrent dierenwelzijn.

kooikip
Kooikippen | Foto: cia CIWF

Dat stelt dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) in haar vandaag verschenen rapport ‘De kooikip: kip zonder toekomst’. Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland:

“Geen ruimte om te fladderen, scharrelen, een nest te bouwen of zelfs maar de vleugels te strekken. De kooikip heeft geen enkele mogelijkheid om kip te zijn.”

Duitsland heeft in verband met het grote dierenleed al besloten alle kooien voor legkippen vanaf 2025 te verbieden. CIWF vindt het nu de hoogste tijd dat Nederland het Duitse voorbeeld volgt en roept daarom de Tweede Kamer op de dieronvriendelijke kooien te verbieden. De petitie met deze oproep is hier te tekenen.

Bekijk ook onderstaande video met meer uitleg over het trieste leven van de kooikip:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode


Verrijkte en koloniekooien
Veel Nederlanders denken dat sinds de afschaffing van de klassieke legbatterij in 2012 er geen kippen meer in kooien zitten. Niets is minder waar; in Nederland leven ruim 6 miljoen dieren onder zeer slechte omstandigheden in de iets grotere ‘verrijkte’ en koloniekooien. In de verrijkte kooi heeft een kip iets meer dan een A4-tje ruimte, een zitstok, een plastic matje met wat strooisel en een flapje als legnest. De koloniekooi is iets hoger, heeft twee zitstokken, een groter matje en legnest, maar de kip heeft nog altijd minder dan twee A4-tjes aan ruimte. Sinds 2008 mogen verrijkte kooien niet meer gebouwd worden in Nederland en in 2021 worden deze geheel verboden. De koloniekooi blijft echter toegestaan, terwijl deze vanaf 2025 in Duitsland wel wordt afgeschaft in verband met het grote dierenleed.

Dierenleed en dierenwelzijnsregels
De kooikip kan haar meest basale natuurlijke gedragingen niet of nauwelijks uitvoeren, zoals het uitstrekken van de vleugels, zoeken naar voedsel, nestbouw, stofbaden en op stok gaan. Dit zijn volgens het wetenschappelijk panel van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) minimale voorwaarden voor het welzijn van een kip. Daarnaast hebben veel kooikippen last van broze botten, doordat ze te weinig bewegen en gefokt zijn om overmatig veel eieren leggen. Vooral bij het vangen voordat ze naar de slacht gaan, lopen vele botbreuken op.4

Zowel de Nederlandse als de EU regelgeving omtrent dierenwelzijn stellen dat dieren enkel gehouden mogen worden als in hun ‘fysiologische en ethologische behoeften’ wordt voldaan, hun welzijn niet wordt geschaad en hen geen ‘onnodig lijden’ wordt toegebracht. Huisvesting van legkippen in kooien is dus in strijd met deze regels. Nederland doet er goed aan het voorbeeld van Duitsland te volgen en vanwege het grote dierenleed alle kooien te verbieden.

Persbericht CIWF