Recentelijk is ontdekt dat het koraalrif bij de Amazonerivier in Brazilië in gevaar is door mogelijke olieboringen in het gebied. Dit stelt de milieuorganisatie Greenpeace.

koraalrif
Koraalrif Amazonerivier bedreigd | Foto: CIFOR via Compfight cc

Recente ontdekking
In april vorig jaar werd een nieuw koraalrif ontdekt in het gebied waar de Amazonerivier uitmondt in de Atlantische Oceaan. Dit ‘Amazone rif’, dat zich bevindt in een diepte van tussen 25 en 120 meter, telt 9.500 vierkante kilometer en bevat koraal, spons en rode algen. Volgens Greenpeace kunnen in dit gebied olieboringen beginnen als bedrijven hiervoor toestemming krijgen van de Braziliaanse.

Nils Asp, onderzoeker van de Federale Universiteit van Pará, stelt:

 “Dit koraalrif is om meerdere redenen van belang. Het heeft unieke eigenschappen wat betreft het gebruik en de beschikbaarheid van licht en de chemische omstandigheden van het water. Er is een enorm potentieel voor nieuwe soorten en het is ook belangrijk voor het economisch welzijn van de visserijgemeenschappen langs de kust.”

Koraalriffen zijn uiterst gevoelige ecosystemen, en een verstoring van de balans kan grote gevolgen hebben. Helaas worden de riffen ernstig bedreigd in hun voortbestaan, waarvoor de mens verantwoordelijk is. Vooral temperatuurstijging van het water door klimaatverandering zorgt ervoor dat de koraalriffen langzaam maar zeker afsterven. Ook overbevissing speelt een rol bij de bedreiging, die wel eens grotere gevolgen zou kunnen hebben dan ons lief is. De toekomstige gezondheid van de mens hangt nauw samen met die van de koraalriffen, en dus is het behoud daarvan van levensbelang.

Bron: La Chispa ©PiepVandaag.nl Estefania Pampin Zuidmeer