Rapport ‘Decennium na legbatterijverbod nog steeds miljoenen kippen in kooien. Nederland koploper dierenwelzijn in Europa?’

Kooihuisvesting kippen

Vanmorgen is het rapport ‘Decennium na legbatterijverbod nog steeds miljoenen kippen in kooien. Nederland koploper dierenwelzijn in Europa?’ gepubliceerd. Het rapport wordt gestuurd aan leden van de Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het debat veehouderij dat op 29 oktober zal plaats vinden. Het rapport is een gezamenlijke publicatie van dierenbelangenorganisaties Rechten voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland en Animal Rights en is via deze link te downloaden (.pdf).

Kooihuisvesting kippen nog steeds realiteit

Met het rapport tonen de dierenorganisaties aan dat in het kader van dierenwelzijn en naleefgedrag van pluimveehouders, het houden van kippen in kooien niet meer van deze tijd is. In 2012 werd de legbatterij verboden. Veel Nederlanders zijn vanaf dat moment in de veronderstelling dat er in Nederland geen kippen meer in kooien gehuisvest zijn. Helaas zitten er nog altijd tussen de 4,5 en 6 miljoen kippen opgesloten in kooien. Per januari 2021 zijn de verrijkte kooien, de opvolger van de legbatterij, in Nederland verboden. Maar ondanks dit verbod blijft het grootste deel van de kippen daarna nog altijd in kooien zitten: in de koloniehuisvestingkooi die vergelijkbaar is als het gaat om slecht dierenwelzijn met de verrijkte kooi. Daar is geen enkel verbod voor in het vooruitzicht. Terwijl er niet eens aan de wettelijke eisen wordt voldaan en de wetenschap al geruime tijd geleden heeft aangetoond dat het huisvesten van leghennen in kooien nadelig is voor hun welzijn en dat er in vergelijking met verrijkte kooien geen duidelijke aanwijzingen zijn voor een beter welzijn voor kippen in koloniekooien.

Kooihuisvesting kippen
De ernstige beperking van natuurlijk gedrag in een kooi kan leiden tot frustratie en stereotiep gedrag, waaronder elkaar kaal pikken.

Niet aan wettelijke eisen voldaan

Welzijnseisen als strooisel en nestgelegenheid blijken enkel op papier te bestaan. In de praktijk is gebleken dat zowel bij de koloniekooien als bij de verrijkte kooien juist het matje in het legnest en de strooiselvoorziening ontbreken. Het zogenaamde scharrelgedeelte bestaat slechts uit een kaal matje en het ‘nest’ bestaat slechts uit een bodem van een stukje draadgaas afgeschermd met flappen. Ook ontsnappen er soms kippen uit kooien, in veel gevallen zullen deze kippen overlijden als gevolg van het gebrek aan voer en water. Ook aan de eis van dagelijkse inspectie kan niet worden voldaan door het grote aantal dieren en de hoog op elkaar gestapelde kooien in een stal. Hierdoor liggen dode kippen weken- tot maandenlang achter de flapjes te vergaan tussen de eieren in de legnesten. Voor de NVWA is het onmogelijk om hier structureel controle op uit te voeren waardoor dierenwelzijn ernstig wordt aangetast. Bijkomende welzijnsproblemen bij uitvoering van het systeem, zoals ontsnappingen uit de kooi en gevechten, zijn onacceptabel.

Verwarring over aantal kippen in kooien

Het rapport toont aan dat er verwarring is over het aantal gehouden kippen in kooien. Er zijn verschillende cijfers per registrerende instantie. Bovendien zitten niet alleen legkippen gevangen in kooien; dit geldt ook voor opfokhennen, de ouderdieren en grootouderdieren van de legkippen en de ouderdieren van vleeskuikens. Cijfers over hoeveel opfokhennen, ouder- en grootouderdieren van legkippen en vleeskuikens in kooien zitten zijn bij de RVO niet eens bekend en worden niet meegeteld. Deze dieren bestaan gewoon niet voor de RVO.

Politieke wetsgeschiedenis over kooihuisvesting kippen dieptriest

De wetsgeschiedenis die het rapport toont van 1998 tot 2019 over kooikippen is lang en triest. Ondanks goede voornemens van bepaalde politici en ingediende en aangenomen moties op een totaal verbod op kooihuisvesting voor kippen, worden deze keer op keer uiteindelijk weer verworpen of tenietgedaan en blijven de ellendige leefomstandigheden voor de kippen bestaan.

Nederland beslist geen koploper in dierenwelzijn

Nederland loopt fors achter op andere landen wat betreft de kooihuisvesting voor kippen. Duitsland, het land waarbij Nederland om economische redenen in het verleden juist aansluiting bij heeft gezocht wat betreft het houden van kippen in koloniekooien, verbiedt het houden van kippen in koloniekooisystemen per 1 januari 2025. Ook andere landen zoals Tsjechië, Zwitserland, Australië, Oostenrijk, Wallonië en de staten Washington, Oregon en California van de USA hebben het houden van kippen in kooisystemen inmiddels verboden of zijn een dergelijk verbod aan het voorbereiden. Ook worden er in Nederland kuikens uitgebroed en geëxporteerd naar het buitenland waar zij in kooisystemen worden gehouden die hier verboden zijn. Nederlandse banken en toeleveranciers spelen een grote rol in het buitenland door kooisystemen te exporteren of financieren. Ook Nederlandse bedrijven zoals eiermagnaat Interovo opereren in het buitenland nog met vele kooisystemen.

Persbericht Rechten voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland & Animal Rights

©AnimalsToday.nl