Afgelopen weekend ging een filmpje gemaakt voor JagersTV zo ongeveer viral op social media, waarop te zien is hoe een jager een vos uitgraaft samen met zijn hond. Zodra de vos in blinde paniek het hol uitrent een vlakke akker op wordt hij genadeloos neergeschoten. Tot grote trots van de jagers.

jacht misselijkmakende, barbaarse leugen
Deze bange vos wordt over enkele ogenblikken genadeloos afgeschoten | Foto: screenshot video JagersTV/YouTube

Hoe kan iemand dit doen en hoe kan iemand hier nu trots op zijn? Trots is de jager. Letterlijk misselijk voel ik mij als naar die bange ogen van dat arme dier kijk.
.

Dit mag dus…

Mensen lieten zich deze keer gelukkig massaal uit over de gruwelijke beelden. De reacties liegen er niet om. Hard aanpakken deze jager want dit mag natuurlijk niet in Nederland. Helaas. Dit mag dus, hoe ongelofelijk ook, wel in dit beschaafde land. Want, zoals de jagers ons steeds willen laten geloven, de jacht is noodzakelijk om de populaties te beheren.
.

.
De vos staat op de zogenaamde ‘landelijke vrijstellingslijst’, wat inhoudt dat het dier het hele jaar door gedood mag worden, tussen zonsopkomst en zonsondergang, zodra er schade dreigt voor flora en fauna. Er mag gebruikgemaakt worden van onder meer kooien, kastvallen en het geweer.

In de periode van 1 september tot 1 maart is het gebruik van laagbenige ‘aardhonden’ toegestaan in Nederland, om vossen uit hun holen te jagen en daarna af te schieten. En dat is dus wat je ziet op de afschuwelijke beelden:
.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Bedreiging? Onzin!

‘Maar vossen vormen een bedreiging voor de weidevogels’, hoor je de jagers en ook sommige boeren zeggen. Onzin! De afname van weidevogels heeft als belangrijkste oorzaak de intensivering van de landbouw. En die enorme explosieve toename van vossen als we niet ingrijpen? Ook grote onzin! Vossen hebben een eigen territorium en soortgenoten buiten het eigen gezin zijn niet welkom. Zodra een vos wordt gedood zal een ander dier het territorium overnemen. Door de jacht ontstaan er meer lege territoria en is er dus minder concurrentie. Gevolg is meer voedsel en daardoor meer nakomelingen. Ondanks de jacht daalt het aantal vossen dus amper of helemaal niet.

Mooi voorbeeld is Luxemburg. Daar werden tot 2015 jaarlijks zo’n 3000 vossen afgeschoten.  In 2015 werd verboden om op vossen te jagen. Ook hier voorspelde jagers een enorme toename van het aantal vossen als ze niet meer afgeschoten zouden mogen worden met daarbij een verhoogd infectierisico voor vossenlintworm.

Maar niets blijkt minder waar. Exacte cijfers zijn er helaas niet maar duidelijk is inmiddels wel dat er van een enorme toename van de populatie absoluut geen sprake is. Dat komt precies overeen met de uitkomsten van wetenschappelijke studies dat het afschieten van dieren geen enkel effect heeft op de populatiegrootte.
.

Doden werkt averechts

Ook uit meer recent onderzoek van vossenexpert professor Stephen Harris uit 2015 van de universiteit van Bristol blijkt dat het jagen op vossen, zinloos is en zelfs averechts werkt. Vossen zijn om te beginnen geen plaag, dus afschieten heeft geen enkele zin. Het doden van de dieren kan er juist voor zorgen dat hun aantal stijgt.

Harris doet al 50 jaar onderzoek naar vossengedrag, ecologie, en predatie. Hij analyseerde de hoeveelheid vossen, hun gedrag, het effect van plaagbestrijding en welzijnsproblematiek aan de hand van diverse onafhankelijke onderzoeken van de afgelopen 60 jaar, waaronder die van hemzelf. De conclusies waren: sinds de vossenjacht in Schotland (2002), Engeland en Wales (2005) officieel verboden werd, is het aantal vossen gedaald, in tegenstelling tot wat de jagers gehoopt hadden.

Eindconclusie: het doden van een vos tijdens het jachtseizoen werkt averechts en kan zelfs leiden tot een stijging van het aantal vossen.

jacht misselijkmakende, barbaarse leugen
Het doden van een vos werkt averechts | Foto: publiek domein

Misselijkmakende, barbaarse leugen

Het argument dat er een toename zou komen van de vossenlintworm is trouwens ook grote onzin. Het aantal besmettingen in gebieden waar op vossen gejaagd wordt ligt zelfs hoger dan in gebieden waar niet op de vos gejaagd wordt, zo blijkt uit onderzoek.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Karen Soeters