Een ruime meerderheid van de Kamer wil dat scholen structureel aandacht aan duurzaamheid gaan besteden. Een motie van de Partij voor de Dieren over duurzaamheid in het onderwijs is vandaag aangenomen. De Kamer vindt aandacht voor dieren, natuur en milieu nodig om goed te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie. Onderzocht wordt hoe duurzaamheid een integraal onderdeel kan worden van het lespakket.

oostvaardersplassen duurzaamheid
Foto: Wikimedia Commons

Ruim veertig jongerenorganisaties en de onderwijswoordvoerders van de Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, D66, Christen Unie en 50plus tekenden afgelopen maand het Verdrag duurzaamheid in het onderwijs. De Groene Generatie, een organisatie die onderzoek doet en campagnes verzorgt op het gebied van groen onderwijs, nam het initiatief voor het Verdrag om de regering ervan te overtuigen dat jongeren kennis over duurzaamheid nodig hebben. Het Verdrag moet ertoe leiden dat de overheid duurzaamheid in het onderwijs structureel faciliteert en stimuleert. Dankzij de aangenomen motie moet de regering met een voorstel komen hoe zij dit willen gaan doen.

Esther Ouwehand:

“Jongeren hebben niet voor niks dit sterke groene geluid laten horen. Ik ben blij dat we van zoveel partijen steun krijgen om duurzaamheid eindelijk op de kaart te zetten in het onderwijs. De grootste uitdaging waar deze generatie voor staat is de vraag hoe we de aarde leefbaar kunnen houden. Een duurzame samenleving begint op school. Het is logisch dat dieren- natuur- en milieuonderwijs vast onderdeel gaat uitmaken van het lesprogramma.”

Ook op de Kids Climate Conference, de klimaatconferentie met kinderen uit Nederland en Vlaanderen, werd vorige maand voorgesteld dat milieu een vak wordt op school.

Persbericht Partij voor de Dieren


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.