Jagers houden alle ruimte om voor hun plezier te blijven schieten op onschadelijke diersoorten, zonder noodzaak. Dat blijkt uit de nieuwe Wet Natuurbescherming, die staatssecretaris Dijksma vandaag presenteerde aan de Tweede Kamer.

Jachtgeweer plezierjacht
Foto: Owen H R / Foter.com / CC BY

De enige wijziging ten opzichte van de bestaande situatie is dat er een afschotplan aan de plezierjacht ten grondslag moet liggen. Dit afschotplan wordt opgesteld door ‘faunabeheereenheden’, waarin jagers een grote stem hebben. De ‘bejaagbare soorten’ haas, konijn, fazant, wilde eend en duif blijven daarmee vogelvrij.

De regulering van plezierjacht wordt overgedragen aan de 12 Provincies, zodat er in de uitvoering grote kans is op een wirwar aan faunabeleidsmaatregelen die zorgen voor rechtsongelijkheid. Provincies moeten toezicht houden op het aantal eenden, duiven, fazanten, hazen en konijnen dat door de jagers vooraf wordt geteld en daarna naar eigen inzicht wordt afgeschoten. Wetenschappers stellen dat tellen van dieren in het wild en het toezicht daarop praktisch gezien onmogelijk is.

De plannen van het kabinet zetten aan tot kiezersbedrog. In de Groene Kieswijzer van Natuur & Milieu gaven CDA, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren aan dat “de plezierjacht in Nederland moet worden verboden”. Ook de PVV – die niet deelnam aan de Groene Kieswijzer – is voor afschaffing van de plezierjacht. Daarmee zou er in de Kamer een meerderheid van 145 Kamerleden moeten zijn die op basis van hun verkiezingsbeloftes een einde wil maken aan de plezierjacht. Zelfs wanneer VVD en CDA hun belofte zouden breken, zou er een ruime meerderheid voor afschaffing van de plezierjacht resteren.

Het reguleren van de plezierjacht via het delegeren aan de provincies kan onmogelijk gezien worden als het inlossen van de stellige verkiezingsbelofte het voor de lol doden van dieren te verbieden. Marianne Thieme:

“De Staatssecretaris zegt met haar wetsvoorstel tegen de jagers ‘blijf doen wat je nu doet, maar schrijf het van te voren even op’. Ze had met steun van een Kamermeerderheid een grote stap kunnen maken in de bescherming van dieren in het wild, maar kiest voor behoud van de plezierjacht.”

Thieme:

”Eerder zagen we al dat wettelijk beschermde – niet-bejaagbare – dieren zoals zwijnen, herten, reeën, zwanen en ganzen via dergelijke Provinciale vergunningstelsels massaal worden afgeschoten door jagers. Het heet weliswaar geen ‘jacht’, maar toch krijgen dieren de kogel van een jager, gelegitimeerd onder de noemer ‘landbouwschadebestrijding-met-het-jachtgeweer’. Dijksma voegt daar nu de vijf bejaagbare soorten bij: het jagen-zoveel-als-je-trek-hebt gaat gewoon door. Wildbraad met een sausje van officiële goedkeuring.”

De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefnota ingediend om de plezierjacht te verbieden, en zal na de teleurstellende voorstellen van de staatssecretaris nu een debat aanvragen.

Persbericht Partij voor de Dieren


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.