Bij Animals Today hebben zich verontruste paardeneigenaren gemeld, die berichten hadden gehoord over een uitbraak van een besmettelijke paardenziekte in Zuid-Limburg.

besmettelijke paardenziekte
In Zuid-Limburg zouden meerdere drachtige merries hun veulen hebben verworpen door de besmettelijke paardenziekte | Foto: Pixabay

Animals Today heeft daarop contact met mij, Pascale Plusquin, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Limburg, opgenomen om te vragen of ik dat kon bevestigen. En inderdaad, ook ik kreeg verontrustende berichten onder ogen.

Rhinopneunomie
Het gaat om virusinfectie Rhinopneunomie, veroorzaakt door het Equine Herpesvirustype 1 of type 4. Rhinopneunomie kan in drie vormen verschijnen:

  • de respiratoire vorm (verkoudheid),
  • de abortusvorm (drachtige merries verwerpen het veulen en soms overlijden pasgeboren veulens),
  • de neurologische vorm.

Verworpen veulens
In Limburg zou het gaan om de abortusvorm. Volgens de berichten zouden minstens 3 maneges in Oostelijk Zuid-Limburg zijn getroffen en al meerdere drachtige merries zouden hun veulen hebben verworpen. Ik werd nog ongeruster toen ik zag dat er nauwelijks over werd gecommuniceerd door de getroffen bedrijven. Sterker nog, komend weekend zou er een wedstrijd plaatsvinden op één van de getroffen maneges.

Geen meldingsplicht
Rhinopneunomie is geen meldingsplichtige ziekte, omdat het geen op mensen overdraagbare ziekte is, maar het kan echter wel via mensen verspreid worden! Daarnaast treden er geen grote externe effecten op zoals handelsbelemmeringen en is de uitbraak van dien aard dat de uitbraak zelf door de sector kan worden bestreden, zo was het antwoord op door Esther Ouwehand in 2012 gestelde Kamervragen.

Richtlijnen
De KNMvD, de beroepsorganisatie van dierenartsen, heeft wel richtlijnen opgesteld zoals het advies om het eerste doodgeboren veulen te laten onderzoeken, het bedrijf te sluiten voor 28 dagen en de contacten te waarschuwen. Helaas lijkt dit advies niet overal te worden nageleefd.

Paardensportprovincie
Omdat Limburg de ambitie heeft om paardensportprovincie van Nederland te worden, heb ik Gedeputeerde Staten de vraag gesteld of ze een gedragscode kunnen opstellen met hun samenwerkingspartners in de paardensport. Op deze manier kunnen wij in Limburg als paardensportprovincie in ieder geval het goede voorbeeld geven. Ook heb ik Gedeputeerde Staten gevraagd om met de gemeenten in gesprek te gaan om de vergunning voor evenementen zoals wedstrijden in te trekken op een stal waar het Rhinopneumonievirus woedt. Na alle commotie op Social Media is de wedstrijd inmiddels afgelast. De Schriftelijke Vragen vind je hier.

Of het nu schaamte is of commercieel belang, het is de hoogste tijd om het stilzwijgen te verbreken en als dat niet lukt met een meldingsplicht dan via afspraken met de paardensector en het elkaar aanspreken op normen en waarden. Voor meer informatie verwijs ik graag naar het advies van de sectorraad en naar de richtlijn van de beroepsorganisatie van dierenartsen.

Mijn gedachten zijn bij de merries met doodgeboren veulens en hun eigenaren.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Limburg