Honderden wilde vogels werden onlangs vrijgelaten in de natuur, in het bos van Nayagram in India. De vogels hadden geluk; bijna eindigden zij op een markt, klaar om verkocht te worden. Bijna 1800 parkieten, 80 treurspreeuwen en 892 vinken gingen een treurig leven tegemoet waarbij zij naar hun vrijheid konden fluiten, en de rest van hun leven in een kooi zouden moeten doorbrengen. Opgepropt in kooien werden de vogels vlakbij de markt, net op tijd, gered door boswachters.

illegale vogelhandel
In India worden veel exotische vogels verhandeld, zoals de Grote Alexanderparkiet | Fotocredit: neeravbhatt Flickr via Compfight cc

Volgens onderzoekers, werden de vogels aan de grens met Nepal gevangen. De vogelsmokkelaars waren niet zo voorzichtig, want de boswachters werden getipt door mensen die de smokkelaars onderweg hadden gespot. De boswachters bleven de boeven op het spoor, en bij het station van Bardhaman in West-India betrapten ze hen op heterdaad in januari. Boswachter Arup Mukherjee was bij de arrestatie:

“We arresteerden vijf personen, allemaal inwoners van West-Bengalen. Gelukkig leefden de meeste vogels nog. We hebben ze vrijgelaten in een bos waar de leefomstandigheden goed zijn voor deze vogels. Het was een prachtig gezicht. De felgekleurde beesten vlogen hun vrijheid tegemoet.”

Agni Mitra, adjunct directeur van de organisatie Wildlife Crime Control Bureau vertelt over de handel in vogels:

“Bewoners van een dorp in de buurt van Bardhaman Station hebben contact met de vogelhandelaren. Winkeliers slaan de vogels eerst een korte periode op, om ze vervolgens te verkopen aan handelaren. De handelaren nemen de vogels mee naar verschillende beurzen, om de wilde vogels te verpatsen.”

Helaas zijn deze praktijken niet zeldzaam in India. Mitra vertelt dat er ook in veel andere Indiase steden wordt gehandeld in wilde vogels.

Illegale handel
De handel in vogels is verboden. Al sinds 1991 is er een aanpassing aan de wet gedaan die het vangen, jagen of het in de val lokken van wilde Indische vogels verbied. De enige vogel die nog gevangen mag worden is de kraai, omdat de kraai als ongedierte wordt beschouwd. Maar de regels mogen er wel zijn; zo lang er vraag naar vogels is, trekken de vogelhandelaren zich niets van de regels aan. Onder het mom dat de handel in exotische vogels wél wettelijk is toegestaan, gaan de handelaren er mee door. De wetten die vogels vangen verbieden, maar vogels verhandelen niet, spreken elkaar tegen.

Abrar Ahmed, ornitholoog en voormalig adviseur van het International Bird Trade Project deed onderzoek naar de vogelstand in India. In zijn onderzoek beweert hij dat er van de 1300 Indiase vogelsoorten, er maar liefst 450 soorten worden verhandeld op de internationale en lokale markten. De populairste vogel is de roze parkiet, de parelparkiet en de Alexanderparkiet.

Drieëntwintig Indiase vogelsoorten staan op de lijst van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd. Schokkend is dat negentien van de zeldzame vogelsoorten veelvuldig worden verhandeld.

Ahmed noemt nog een aantal voorbeelden waarbij honderden wilde bedreigde vogelsoorten in beslag genomen werden. Over de reis die de vogels moeten afleggen vertelt hij:

“De Indiase stad Kolkata is het eindpunt voor de meeste vogels. Hier begint de échte handel. Ze komen uit regio’s in de buurt. De handelaren leggen steeds korte afstanden af met de trein, om niet op te vallen. Ook vervoeren ze de vogels liever ’s winters, omdat ze dan langer zonder water kunnen dan ’s zomers. De leefomstandigheden van de vogels zijn niet prettig. De handelaren proppen ze in de kleinste kooitjes, zodat ze niet opgemerkt worden.”

De vogels zijn gemakkelijk over de hele wereld te verhandelen aangezien West-India grenst aan Bangladesh. De vogels worden vanuit Bangladesh verhandeld en meegenomen naar naburige landen Nepal en Pakistan. Vanuit die landen worden ze doorverkocht over de hele wereld.

Oneindig probleem
Een hoogstaand ambtenaar bij de natuurbescherming van India, noemt de vogelkwestie een oneindig probleem. Volgens hem gaat het niet stoppen, als de vraag naar de vogels blijft groeien. Hij voegt toe:

“Mensen die deze vogels kopen beseffen niet dat het beschermde dieren zijn. Ze willen de vogels houden in kooien als huisdier, ook al staan ze op de lijst van uitstervende dieren.”

De handelaren onderscheppen is lastig, en de mensen die wilde vogels als huisdier hebben bestraffen, vindt de overheid ‘te ver’ gaan. Op dit moment schat Ahmed dat er jaarlijks twintig- tot vijftigduizend wilde Indiase vogels worden verkocht als huisdier.

Ahmed zegt nogmaals dat de kwestie heel lastig is. Volgens hem zijn er minstens vijfduizend families die afhankelijk zijn van de wilde vogelhandel. Zij leven van het geld wat de vogelhandel oplevert. Er moet wat gedaan worden aan de armoede van deze gezinnen, dan pas zal de vogelhandel stoppen.

Bron: The Hindu ©Animals Today Varja Dijksterhuis