Uit de meest recente telling uit 2023 is het aantal Iberische lynxen gestegen tot een totale populatie van ongeveer 2000 individuen. Dit betekent dat de status van de Iberische lynx op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) is veranderd van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’. Dit is een wereldwijd succes in natuurbehoud.

Iberische lynx op Rode Lijst van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’
Iberische lynx op Rode Lijst van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’ | Foto: ©Yves Adams, Vildaphoto

De Iberische lynx is een zeldzame kat. De diersoort komt voor in Spanje en Portugal. Sinds 2010 zijn meer dan 400 Iberische lynxen geherintroduceerd in delen van Spanje en Portugal. Volgens de laatste tellingen waren er in totaal 14 clusters waar de aantallen dieren stabiel zijn en ze zich ook voortplanten. Van deze clusters bevinden zich 13 in Spanje en 1 in Portugal.

Belang van natuurbehoud

De groep van 2000 individuen bestaat uit een combinatie van jonge en volwassen lynxen. De populatie volwassen dieren groeide van 62 in 2001 naar 648 in 2022. De toename van het aantal individuen is grotendeels te danken aan natuurbeschermingsorganisaties. Zij zetten zich in voor het herstel van de konijnenpopulatie, het herstel van bossen en ze laten lynxen in gevangenschap vrij. Coördinator van het Life Lynx Connect project, Francisco Javier Salcedo Ortiz, zegt in een verklaring:

“Het grootste herstel van een kattensoort ooit bereikt door natuurbehoud, is het resultaat van toegewijde samenwerking tussen overheidsinstanties, wetenschappelijke instellingen, NGO’s, particuliere bedrijven en leden van de gemeenschap, zoals landeigenaren, boeren en jagers.”

.

Euraziatische lynx
Euraziatische lynx (Lynx lynx) | Foto (cropped): Martin Mecnarowski via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Iberische lynx bijna uitgestorven

De wilde kat maakte vroeger deel uit van het ecosysteem van het Iberische schiereiland. Sinds 1960 ging het steeds slechter met de diersoort. De belangrijkste oorzaken waren het verlies van leefgebied, stroperij en het hoge aantal verkeersongevallen. De sterke afname van de Iberische lynxpopulatie viel ook samen met de afname van de populatie van het Europese konijn. Dit is de belangrijkste voedselbron voor deze katachtige. De konijnen werden gedood vanwege de schade die de dieren aan de landbouw toebrachten. Het ging zo slecht met de Iberische lynx, dat de soort bijna was uitgestorven.
.

Aantal Iberische lynxen weer gestegen

.
Het herstel van de konijnenpopulatie, herstel van de habitat en een fokprogramma voor de lynx, hebben ervoor gezorgd dat het langzaamaan beter ging met de Iberische lynx. Groepen als de IUCN werkten ook samen met boeren en landeigenaren om het belang van herstel en bescherming van de lynx duidelijk te maken. Met de steun van deze groepen nam de sterfte door stroperij, wraakacties voor het afpakken van vee en het doden van dieren op de weg verder af.

Blijvende bedreigingen

Om de status op de Rode Lijst te verbeteren, zullen organisaties zich moeten blijven inzetten voor de Iberische lynx. Er zijn nog steeds gevaren, zoals de kwetsbaarheid van de lynx voor plotselinge bedreigingen zoals een afname van de konijnenpopulatie door ziektes, bosbranden of het stoppen van bestaande beschermingsmaatregelen. Francisco Javier Salcedo Ortiz:

“Er is nog veel werk te doen om ervoor te zorgen dat de dieren overleven en de soort zich kan herstellen. Vooruitkijkend zijn er plannen om de Iberische lynx te herintroduceren in nieuwe gebieden in Centraal- en Noord-Spanje.”

.

Kitten Iberischee lynx
Kitten Iberische lynx | Foto: lynxexsitu.es via Wikipedia CC BY 3.0 ES

Iberische lynx-expert Ramón Pérez de Ayala van WWF Spanje zegt dat de helft van het doel is bereikt:

“Dit is geweldig nieuws voor iedereen die heeft bijgedragen aan de bescherming van de Iberische lynx. We zijn er trots op dat wij de Iberische lynx bleven helpen, zelfs toen er nog maar 100 over waren. We hebben laten zien dat het mogelijk is om bedreigde diersoorten te herstellen. Maar we zijn pas halverwege en zullen ons dan ook blijven inzetten voor een definitief herstel.”

Bronnen:

Iberische lynx Aura sterft; ze laat fenomenale erfenis achter

Uitsterven dreigt voor de lynx in Frankrijk

©AnimalsToday.nl Jane Sauer