Al jaren staan giraffen op de Rode Lijst van Bedreigde Soorten van de IUCN. Hierdoor waren wetenschappers en experts lange tijd bang dat deze dieren het niet zouden overleven. Nu blijkt echter uit onderzoek dat het aantal giraffen in de afgelopen zes jaar enorm is gestegen.

giraffen
Aanzienlijke stijging giraffen geeft hoop voor de toekomst | Foto: publiek domein

Maar liefst een toename van twintig procent is in deze periode vastgelegd. Over het hele Afrikaanse continent verplaatsen zich nu zo’n 117.000 giraffen. Deze groei is te danken aan het intensieve plan om deze bijzondere dieren niet te verliezen aan uitsterving. Daarnaast is de eerdergenoemde stijging ook te verklaren door de betere apparatuur en accuratere telling die in deze zes jaar hebben plaatsgevonden.

Stephanie Fennessy, directeur van de Giraffe Conservation Foundation, vertelt:

“We zien dat het tij langzaam keert. Giraffen hebben de afgelopen 300 jaar bijna 90 procent van hun leefgebied verloren en hun aantal is in drie decennia met ongeveer 30 procent gedaald, maar we rapporteren nu een toename van bijna 20 procent in de afgelopen 5-6 jaar.”

Onderscheid in soorten

Onderzoekers hebben lang gedacht dat de giraf maar uit één soort bestond. Dat is de reden waarom dit dier op de Rode Lijst terug te vinden is. Na betere analyse ontdekte wetenschappers dat de dieren genetische verschillen hebben. Tegenwoordig delen we deze evenhoevige zoogdieren in in vier verschillende soorten. De meest bedreigde Noordelijke Giraf, de Zuidelijke Giraf, de Masaigiraf en de snelst groeiende Netgiraffe/Somalische giraf. Deze kennis is tevens belangrijk om goed te kunnen bepalen welke soort het lastig heeft en welke soort verbetering boekt. Fennessy vertelt verder:

“De aantallen zijn niet enorm, maar we zien positieve trends voor alle vier de soorten giraffen. Dit is te danken aan sterke partnerschappen voor natuurbehoud, meer bewustzijn voor giraffen, gezamenlijke inspanningen van de Afrikaanse overheid om ze beter te beschermen (en beter te tellen) en we zijn van mening dat de Giraffe Conservation Foundation aanzienlijk heeft bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling.”

Oorzaken

Helaas worden deze prachtige dieren nog steeds gebruikt voor hun huid, haar, staarten en vlees, en bovendien verliezen ze nog altijd leefgebied. In Tanzania geloven sommige mensen dat het beenmerg van dit zoogdier HIV tegen kan gaan. Handelaren en stropers hebben in wat gebieden meer ruimte gekregen om hun praktijken uit te voeren. Dit is het gevolg van de conflicten die in sommige landen ontstaan, waardoor organisaties niet goed kunnen controleren op misstanden.

Giraffe met uitsterven bedreigd door markt VS 

Camera’s houden oog in het zeil

Gelukkig kunnen onderzoekers steeds meer apparatuur inzetten om de dieren te beschermen. Ten slotte houden camera’s gebieden in de gaten en analyseren, door de bomen heen, hoeveel van deze gigantische dieren zich in één gebied bevinden. Zo kunnen de onderzoekers makkelijker bepalen waar er actie nodig is. Deze nieuwere technieken hebben er tot nu toe voor gezorgd dat het aantal giraffen enorm is toegenomen. Als dit kan worden doorgezet, kan de toekomst alleen maar nog mooier worden.

Bronnen:

Giraf met uitsterven bedreigd

©AnimalsToday.nl Maury Senden