Het Community Cat Program in Clark County, Las Vegas (VS) heeft in 3 jaar tijd zo’n 15.000 zwerfkatten gevangen, ingeënt, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst in een grootscheeps TNR-project (Trap, Neuter, Return). Hierdoor is het euthanasiecijfer van (zwerf)katten in de asielen drastisch afgenomen. Bij het succesvolle project zijn verschillende dierenorganisaties, tientallen vrijwilligers en honderden dierenvrienden uit de regio betrokken.

Las Vegas
In Las Vegas zijn in drie jaar tijd bijna 15.000 zwerfkatten gecastreerd/gesteriliseerd, gevaccineerd en terug geplaatst | Viv Lynch Flickr via Compfight cc

TNR werkt

TNR is in Nederland een succesvolle methode om zwerfkattenpopulaties onder controle te houden. Maar in veel staten in de VS wordt dit nog niet gedaan, met dramatische sterftecijfers van katten tot gevolg. Want vaak belanden deze katten in asielen. En in de Amerikaanse asielen wordt meer dan 70% van de katten geëuthanaseerd, waaronder de vele zwerfkatten die vaak niet sociaal genoeg zijn om te worden geadopteerd.

Mission: Possible 2020

The Animals Foundation of Las Vegas (TAF) is een van de grootste dierenasielen van de VS. Het neemt zo’n 40.000 dieren per jaar op, waarvan meer dan de helft katten. Veel van deze dieren, met name de katten, werden geëuthanaseerd omdat ze niet of moeilijk plaatsbaar waren. Dat moest anders, vond de organisatie. Ze startte daarom in 2015 met “Mission: Possible 2020”: voor het einde van 2020 moeten alle gezonde en adopteerbare dieren die het asiel binnenkomen, gered worden. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van Mission Possible: 2020 was dat het aantal zwerfkatten in de regio onder controle moest komen.

Best Friends Animal Society is een van de grootste no-kill-asielen in de VS en voert effectieve programma’s uit om het aantal dieren dat de asielen binnenkomt te verminderen. Om TAF in haar missie te helpen, startte Best Friends samen met dit dierenasiel in 2016 een grootscheeps TNR-project op: het Community Cat Program.

Het doel van het Community Cat Program was om in 3 jaar tijd 15.000 zwerfkatten met de TNR-methode te vangen, steriliseren/castreren, vaccineren, van eartips voorzien (hierbij wordt tijdens de narcose een klein stukje van het oortje afgebrand, zodat het dier herkenbaar is als ‘geholpen’) en terug te brengen naar de locatie waar ze zijn gevangen. Dat is dus 5000 katten per jaar!
Nu, 3 jaar later, is dat zo goed als gelukt, want de teller staat op 14.606, en dat is 97,4% van het operatiedoel. Een prachtig resultaat.

Intensieve samenwerking

Het project werd uitgevoerd door een hecht team van Best Friends en The Animals Foundation of Las Vegas, dat bestond uit drie fulltime medewerkers en een parttimer, zo’n 25 vaste vrijwilligers en tientallen dierenvrienden in de regio. De belangrijkste taken van de vrijwilligers waren het ophalen van katten uit de kliniek, het terugbrengen naar hun oorspronkelijke locatie en het verkennen van straten en buurten om informatie over de kattenkolonies te verzamelen.

Hoe langer en hoe vaker het TNR-team in de gemeente bezig was, hoe meer informatie over het succes via mond-tot-mondreclame werd verspreid en hoe meer inwoners zich wilden inzetten voor het programma. Ze meldden zwerfdieren aan en hielpen met het vangen en terugplaatsen.

Om het grote aantal meldingen aan te kunnen, had het projectteam iets handigs bedacht: een kattenspreekuur. Ze stelde elke dag twee uur een kantoor open waar buurtbewoners gevangen zwerfkatten konden afleveren en kattenvallen konden lenen. Dit bood de bewoners niet alleen een hulpmiddel om de zwerfkatten (die ze vaak al jaren verzorgden) gratis en tijdig te laten neutraliseren, maar het verhoogde ook het aantal operaties enorm.

Positieve effecten

Het bijzondere van dit project is dat nu ook zwerfkatten en niet-gesocialiseerde katten worden gered. Door het programma is nu al een grote stijging te zien in het aantal katten dat het asiel levend verlaat (van slechts een derde naar bijna 82%), en een daling in hoeveel er binnenkomen.

De TNR-methode is inmiddels standaard geworden voor TAF. Het asiel heeft zelfs een speciaal programma opgezet voor de zwerfkatten die niet kunnen worden teruggeplaatst waar ze zijn gevangen. Die worden dan als zogenaamde werkkat ingezet om, uiteraard tegen betaling van zorg, onderdak en voeding, muizen te vangen in schuren, kerken of fabrieken. Daarnaast werkt de organisatie hard aan een aanpak voor katten met speciale behoeften of moeilijke medische aandoeningen en aan het opzetten van een opvang voor neonatale kittens (jonger dan vier weken oud).

Ook heeft TAF een prachtig nieuw adoptiecentrum opgezet voor huisdieren, met zelfs een heuse kattenboom.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Met al deze successen en activiteiten ziet het ernaar uit dat de organisatie haar Mission: Possible 2020 zal realiseren.

Meer weten over TNR? Kijk dan op de website van Stichting Zwerfkatten Nederland.

Bronnen:

© Animals Today Liesbeth Riekwel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.