Het is misschien wel de ergste nachtmerrie van iedere dierenopvang; zodanig gebrek aan ruimte dat gezonde dieren moeten worden ingeslapen. Dit overkwam vorige week het Animal Care & Control Team of Philadelphia (ACCT Philly). Maar liefst 22 gezonde honden zijn op één dag worden ingeslapen omdat er geen ruimte was om ze op te vangen en er niemand was die ze wilde adopteren. In een wanhopige poging te voorkomen dat er meer dieren moesten worden ingeslapen heeft het asiel een oproep gedaan aan de gemeenschap: kom alsjeblieft de dieren helpen!

Blije hond - gemeenschap
Foto: Muffet / Foter.com / CC BY

Gemeenschap massaal in actie

De gemeenschap van Philadelphia heeft massaal gehoor gegeven aan de wanhopige oproep van het dierenasiel. Op zaterdag verschenen er tientallen mensen die de kwetsbare katten en honden wilden adopteren. Om de adoptie te vergemakkelijken heeft het asiel de adoptiebijdrage gehalveerd en in sommige gevallen zelfs volledig kwijtgescholden. Vrijwilliger Holly Dixon maakte onderstaande foto van de lange rij mensen die enthousiast en geduldig uren hebben gewacht om kennis te maken met hun potentiële nieuwe huisdier.

Who would have thought a picture of a long line would be SO BEAUTIFUL! This is AMAZING!! Thank You from ALL the Animals…

Posted by Dawn Timmeney FOX 29 on zaterdag 21 november 2015

De reactie van de gemeenschap bleef ook voor de media, die overigens massaal de oproep hebben gedeeld, niet onopgemerkt.

“Het is hartverwarmend om te zien hoe de gemeenschap heeft gereageerd op het nieuws dat het ACCT Philly 22 lieve honden heeft moeten euthanaseren omdat ze geen ruimte meer hadden om ze op te vangen”, aldus Dawn Timmeney van Fox op haar Facebookpagina. 

Dankbaarheid

Volgens het asiel zijn uiteindelijk 52 honden gered, waarvan er 34 zijn geadopteerd en de rest is opgenomen door opvangorganisaties of pleeggezinnen. Het asiel heeft meet dan 100 aanvragen ontvangen van mensen die graag een hond willen adopteren. Vanwege de grote belangstelling hebben sommige mensen een voucher meegekregen om later een hond te komen ophalen. De belangstelling is volgens de medewerkers van het asiel overweldigend en hartverwarmend:

“Woorden kunnen onvoldoende onze dankbaarheid uitdrukken. We zijn onze vrijwilligers, pleeggezinnen, bevriende organisaties en vrienden in de media ontzettend dankbaar voor het delen van de oproep en het daarmee in vervulling laten gaan van de wens van de dieren op een tweede kans”.

Nederland

Ook in Nederland wachten veel dieren in een asiel op een tweede (of soms zelfs derde) kans bij hun nieuwe baasje. Naast het adopteren van dieren kunnen de asielen vaak ook extra financiële middelen en/of handen gebruiken van vrijwilligers om de opvang van de vele dieren mogelijk te maken. Wilt u weten hoe u kunt helpen of overweegt u een asieldier te adopteren, kijk dan op http://ikzoekbaas.dierenbescherming.nl/ voor een overzicht van de asielen bij u in de buurt of bezoek een het lokale dierenasiel om u te laten informeren.

Bron ©PiepVandaag.nl Anya van Eijck