Uit onderzoek van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, is gebleken dat scholieren en studenten die bezwaren hebben tegen dierpractica nauwelijks gelijkwaardige alternatieven geboden worden. Bovendien komt uit de enquête die afgelopen maanden via internet onder groot publiek is verspreid naar voren dat de helft van de studenten terugdeinst voor een studie waar dierpractica onderdeel van zijn.

dierproefweigeraar
Foto Credit: Harraz via Compfight cc

PINK! vindt dat nu gebruik van dieren steeds meer ter discussie staat, het onderwijs daarin mee moet gaan. Daarom werd vorig jaar de campagne Dierproefweigeraars gelanceerd om scholieren en studenten te informeren over hun recht om dierpractica in het onderwijs te weigeren. Terwijl veel scholieren en studenten het nut niet inzien van het gebruik van dieren voor hun verdere loopbaan, wordt hen geen keus geboden. Het blijkt zelfs dat de helft van de leerlingen zou terugdeinzen voor een studie waarin dieren ontleed moeten worden.

32% van de studenten en 43% van de middelbare scholieren sprak van morele bezwaren tegen snijpractica die zij moesten uitvoeren. Alternatieven worden weinig geboden en de meeste leerlingen die hierom vragen moeten meekijken met een andere leerling om de opdracht te halen. Van beschikbare kunststof modellen of waarheidsgetrouwe computersimulaties wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Terwijl 95% van de studenten aangeeft dat diergebruik geweigerd zou moeten kunnen worden, houden onderwijsinstellingen star vast aan het opensnijden van voornamelijk organen, maar ook hele kikkers, vissen, muizen en ratten.

Het wordt tijd dat bezwaren van scholieren en studenten serieus worden genomen en er meer gelijkwaardige alternatieven geboden worden. Daarom roept PINK! op tot meer keuzevrijheid in het onderwijs, waar alternatieven een standaardoptie moeten worden.

Persbericht PINK!