In totaal 55 bedrijven, hun brancheorganisaties VGT, Modint en INretail, Stichting VIER VOETERS, Solidaridad, UNICEF, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid, de vakbonden FNV en CNV en de Rijksoverheid tekenden gisteren het Convenant Duurzame Kleding & Textiel. De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een derde van de omzet (€ 3,5 miljard) op de Nederlandse markt. De doelstelling van het convenant is dat in 2018 minstens de helft en in 2020 80 procent van de Nederlandse kleding- en textielsector zal meedoen.

convenant
Ondertekening Convenant Duurzame Kleding & Textiel | Foto: via VIER VOETERS

Afgesproken is om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan de bestrijding van kinderarbeid en gedwongen arbeid, en te zorgen voor een leefbaar loon, een veilige en gezondere werkomgeving, minder gebruik van water, energie en chemicaliën en het voorkomen van dierenleed. Voor Nederlandse consumenten zal het aanbod kleding en textiel gaandeweg diervriendelijker worden, ook voor consumenten die daar niet specifiek op letten. Inez de Ligt, directeur VIER VOETERS Nederland:

“Het is heerlijk om mooie kleding te dragen. Maar hoe fijn is het als je weet dat dit niet ten koste is gegaan van dierenwelzijn. Wij maken ons sterk om samen met deze bedrijven te zoeken naar oplossingen voor dierenwelzijnsproblemen in hun keten en waar mogelijk te zoeken naar alternatieve grondstoffen.”

Plan van aanpak
De deelnemers maken jaarlijks een plan van aanpak met concrete doelen. Een onafhankelijk secretariaat beoordeelt verbeterplannen op kwaliteit en ambitie. Vakbonden en welzijnsorganisaties zoals VIER VOETERS bieden ondersteuning met hun kennis en expertise en betrekken lokale partners bij de uitvoering van de plannen. Nederland is het eerste land dat zich op deze wijze inspant om het welzijn van dier en mens in de textielindustrie te waarborgen. Een Europese aanpak is het volgende doel van de overheid.

Persbericht VIER VOETERS