Vandaag, 2 oktober Wereldlandbouwdierendag, wordt het succesvolle Europese burgerinitiatief Stop de kooien (End the Cage Age) officieel ingediend bij de Europese Commissie. Het initiatief pleit voor een verbod op kooien in de veehouderij en werd door bijna 1,4 miljoen Europeanen ondertekend, waaronder 153.958 Nederlanders. Daarmee is dit het meest succesvolle EU-burgerinitiatief in Nederland en op twee na meest succesvolle in Europa ooit.

Europees burgerinitiatief Stop de kooien
Poster voor burgerinitiatief op treinstation | Foto: CIWF

De Europese Commissie is nu verplicht te reageren en het Europees Parlement zal erover debatteren en mogelijk voorstellen ontwikkelen. Geert Laugs, directeur van initiatiefnemer Compassion in World Farming, CIWF Nederland:

“Het is een historische dag voor dieren in de veehouderij. Europa kan nu gewoonweg niet om de luide stem van de burgers heen. De EU Commissie heeft al eerder aangegeven dierenwelzijnsregels te willen verbeteren en heeft nog 4 jaar zitting. Nu kan ze haar belofte waarmaken.”

poster Stop de kooien in Den Haag
Poster Stop de kooien in Den Haag | Foto: CIWF

Zeer succesvol burgerinitiatief

Het is zeldzaam dat een Europees burgerinitiatief de drempel van 1 miljoen handtekeningen haalt. Met in totaal 1.397.113 handtekeningen is ‘Stop de kooien’ het zesde van de 75 ingediende initiatieven in acht jaar dat met succes wordt afgesloten – en het eerste met betrekking tot dieren in de veehouderij. Naast Compassion in World Farming deden 170 organisaties uit heel Europa mee.

Europees burgerinitiatief Stop de kooien
153.958 Nederlanders tekenden tegen dit soort misstanden | Foto: CIWF

Druk tegen kooien neemt toe

Door het burgerinitiatief komen kooien hoog op de politieke agenda. Dit blijkt uit de belangrijke stappen die nu al worden gezet. Zo heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) opdracht gekregen de impact van een kooivrije toekomst in de veehouderij te onderzoeken. Daarbij neemt de druk van verschillende lidstaten die zelf wetgeving starten tegen kooien toe.

Europees burgerinitiatief Stop de kooien
Kooikippen | Foto: via CIWF

Twee weken geleden besloot Tsjechië alle kippenkooien te verbieden per 2027. Eerder besloot Slowakije hiertoe. Hiermee lopen deze landen voor op Nederland, waar kippenkooien nog altijd zijn toegestaan en er 6 miljoen kippen achter tralies zitten. Eerder dit jaar verbood Duitsland kooien voor zwangere moedervarkens en legde het gebruik van kraamkooien aan banden.

Europees burgerinitiatief Stop de kooien
1,4 miljoen Europeanen tekenden tegen moedervarkens in kooien | Foto: CIWF

‘Boeren, wees klaar voor verandering’

Ruim 300 miljoen dieren zitten opgesloten in kooien in de Europese veehouderij. In Nederland gaat het vooral om legkippen, konijnen en moedervarkens. Het dierenleed in kooien is zeer ernstig en burgers vinden het onacceptabel. Commercieel succesvolle systemen zonder kooien, zoals met vrije uitloop, zijn volop voorhanden voor de verschillende diersoorten. De verandering die is ingezet naar een veehouderij zonder kooien is niet tegen te houden. Geert Laugs:

“Nederland begint achter te lopen en moet zich nu vol inzetten voor een diervriendelijker, duurzame veehouderij zonder kooien. Boeren zelf doen er verstandig aan niet af te wachten, maar zich voor te bereiden op een toekomst zonder kooien.”

Bron: