In 2001 gebeurde het dan eindelijk, het eerste broedende paartje kraanvogels van Nederland. Dankzij een spectaculaire toename bij onze oosterburen gingen zij ook broeden in Nederland.

kraanvogels
Kraanvogel | ©Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

De bakermat van de huidige kraanvogelpopulatie in Nederland is het Fochteloërveen, op de grens van Drenthe en Friesland. In dat jaar werd één jong grootgebracht. Natuurlijk was het groot nieuws. Alle vogelaars waren door het dolle. Na een aantal jaar doken ook af en toe kraanvogels op in andere gebieden van Nederland, hoewel zij helaas nog niet tot broeden kwamen. Vaak is dit een voorbode van een vestiging. Meestal nemen kraanvogels na een paar jaar pas deel aan het broedproces.

In 2015 waren dan toch enige primeurs voor de kraanvogels. Voor het eerst broedden ook kraanvogels in het Drents-Friese Wold (twee paren), ook in het Korenburgerveen in de Achterhoek en in de Engbertsdijksvenen in Twente broedden dit jaar kraanvogelparen (in elk een paar), helaas met wisselend succes. In de al bekende gebieden broedden negen paren (Fochteloërveen) en in het Dwingelderveld werden twee territoriale, maar nog niet broedende kraanvogels waargenomen.

Dat de soort ook in Nederland zou gaan broeden, is weliswaar bijzonder, maar niet zo heel onverwacht. In Duitsland vertienvoudigde de stand vanaf de jaren zeventig, tot zo’n 7.000 paar. Ook in Scandinavië neemt de soort toe. Uit onderzoek blijkt dat de kraanvogel zich enigszins kan aanpassen aan veranderingen binnen de landbouw.

Helaas zijn dit jaar geen jongen grootgebracht in het Fochteloërveen. De vogels zijn erg gevoelig voor verstoring. Na werkzaamheden afgelopen winter bleek de afzetting in het gebied niet in orde en konden mensen eenvoudig het gebied betreden. Ook ballonnen, helikopters en vliegtuigen gooiden roet in het eten. Nesten werden door de oudervogels verlaten, eieren kwamen niet uit of werden geroofd, en de paar jongen die geboren werden overleefden het niet. Een verloren broedseizoen voor het Fochteloërveen.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.