Bij de Provincie Gelderland en bij de Gemeente Buren is door drie stichtingen (Varkens in Nood, Dier&Recht en Leefbaar Buitengebied) een verzoek ingediend om de bestaande omgevingsvergunning van Straathof voor de Knorhof in te trekken. Dat verzoek wordt gevolg door een bezwaar tegen het verstrekken van een nieuwe vergunning. Aanleiding was het stikken en/of verbranden van 24.000 varkens, mogelijk zelfs 50.000.

Knorhof (straathof)
Bezwaar tegen vergunning Knorhof (Straathof) | Foto: Varkens in Nood

Waarschijnlijk meer dan 50.000 varkens verbrand
Straathof is eigenaar van meerdere in opspraak geraakte megastallen. Dieptepunt was het verbranden en stikken van 24.000 varkens bij een brand in Erichem. Dit is althans het aantal varkens dat op de vergunning staat, maar de ook aanwezige biggen werden niet meegerekend. Aannemelijk is dat het aantal gestorven dieren meer dan 50.000 bedraagt.

Beroepsverbod
Straathof heeft een beroepsverbod in Duitsland. Een petitie van Varkens in Nood met 59.183 handtekeningen heeft geleid tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer om beroepsverboden zoals die van Straathof voor heel Europa te laten gelden.

Vergunningen
Ondanks het Duitse beroepsverbod heeft de gemeenteraad van Buren in principe ingestemd met herbouw, business as usual dus. Bij de gemeente en bij de provincie hebben de drie stichtingen een verzoek ingediend om de huidige vergunning in te trekken. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan zal de zaak in hoger beroep voorgelegd worden aan de Raad van State. Zodra Straathof een aanvraag indient voor herbouw, zal ook daar bezwaar tegen aangetekend worden.

Voor brand was gewaarschuwd
De lokale PvdD heeft in de afgelopen jaren meerdere moties ingediend om de brandveiligheid van stallen in de gemeente Buren te verhogen. Onder leiding van de VVD zijn die moties verworpen en is er niets gebeurd. De VVD maakt ook in Buren haar reputatie van meest harteloze, dieronvriendelijke partij van Nederland waar. Zelfs het CDA was afgelopen week voor extra maatregelen tegen Straathof.

Joop de Jonge, raadslid/fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Buren, schreef een open brief aan de burgemeester van Buren naar aanleiding van de meer dan 50.000 dieren die levend verbrand zijn in de Knorhof. Lees de brief hier.

Persbericht Varkens in Nood