Achttien wilde olifanten uit Swaziland zijn deze maand door drie dierentuinen in Amerika gekocht en in het geheim overgevlogen. Tegen de dierentuinen was een proces gaande om de olifanten in Afrika te houden. Door de olifanten eerder naar Amerika over te brengen hoopten de dierentuinen het proces te omzeilen.

Swaziland
Amerikaanse dierentuinen importeren stiekem olifanten uit Swaziland | Foto credit: Rod Waddington via Compfight cc

Drie dierentuinen in Amerika hebben in het geheim 18 olifanten vanuit Swaziland, Afrika, naar Amerika gevlogen. Friends of Animals, een dierenwelzijnsorganisatie uit Amerika, had een rechtszaak aangespannen om te voorkomen dat de olifanten van hun vrijheid werden beroofd en van hun familie vandaan werd gerukt. In deze rechtszaak werd geclaimd dat de US Fish & Wildlife Service, die het importvoorstel evalueerde, een plicht heeft om na te gaan of een leven in gevangenschap sociale, psychologische, gedragsmatige en fysieke gevolgen zou hebben voor de olifanten. Voordat de rechtszaak kon plaatsvinden zijn de olifanten, drie mannetjes en vijftien vrouwtjes tussen de zes en vijfentwintig jaar oud, echter al naar de dierentuin gevlogen. Dit werd gedaan zonder de media en de rechtbank te informeren. Zodra organisatie Friends of Animals lucht kreeg van de verplaatsing van de olifanten probeerde zij dit via de rechtbank tegen te houden, maar tevergeefs.

Afschieten olifanten
In totaal betaalden de dierentuinen ruim 402.000 euro voor de achttien olifanten. Dit geld zou worden gebruikt voor de bescherming van wilde olifanten in Swaziland. Volgens de dierentuinen is het noodzaak dat de olifanten worden verplaatst, omdat ze anders zullen worden afgeschoten. Er heerst namelijk extreme droogte in het gebied waar de olifanten vandaan komen. Hierdoor zou er strijd zijn over voedsel en water tussen verschillende diersoorten, waarbij de olifant de andere diersoorten verdringt. De olifanten zouden de bomen en planten in de reservaten daarnaast sneller consumeren dan dat deze op natuurlijke wijze kunnen herstellen. Door de hoeveelheid olifanten in het gebied te verminderen zou er meer ruimte komen voor onder andere de neushoorn.

Een woordvoerder van US Fish and Wildlife Service geeft aan dat zij een verzoek van het importeren van bedreigde diersoorten mogen goedkeuren wanneer deze voldoet aan de eisen van CITES, die de internationale handel van dieren en planten reguleert. Aangezien de olifant ernstig bedreigd is stelt CITES dat de import alleen wordt toegestaan onder extreme omstandigheden, wanneer de import niet schadelijk is voor het voortbestaan van de olifant en wanneer de olifanten niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Volgens vele tegenstanders is dit echter wel het geval en hebben de dierentuinen de olifanten alleen gekocht om ze tentoon te stellen en ermee te fokken.

Kritiek
Een grote groep tegenstanders, bestaande uit wetenschappers, milieubeschermers, en dierenwelzijnsdeskundigen heeft hevige kritiek geleverd op de verhuizing van de olifanten. Zij stellen dat olifanten in gevangenschap vaak depressief worden, hun eetlust verliezen en zenuwachtig of zelfs agressief worden. Daarnaast kunnen ze ernstige lichamelijke beperkingen krijgen doordat ze continu op een harde ondergrond staan. Een onderzoek van de Seattle Times uit 2012 toont zelfs aan dat het aantal olifanten dat op jonge leeftijd sterft in dierentuinen in Amerika bijna drie keer zo hoog is als in het wild.

Keith Lindsay, bioloog en wetenschapper bij de Amboseli Trust for Elephants, een organisatie die zich inzet voor de Afrikaanse olifant, is een van de tegenstanders. Hij stelt:

“Het argument dat olifanten het habitat vernietigen voor andere diersoorten is onzin. De olifanten hebben toegang tot slechts een klein gedeelte van de reservaten. Er zijn hele grote gebieden zonder olifanten.”

Ook Will Travers, directeur van Born Free, een organisatie die zich inzet om wilde dieren in het wild te houden, geeft aan dat er tal van andere mogelijkheden zijn voor de olifanten in plaats van ze af te schieten of ze op te sluiten in dierentuinen. Zo zijn er diervriendelijke mogelijkheden voor anticonceptie. Ook zouden de olifanten naar andere reservaten kunnen worden verplaatst. Naar verluidt zou Zuid-Afrika hebben aangegeven de olifanten graag op te willen vangen.

Voor deze achttien olifanten is het echter te laat. Zij hebben hun leven in de vrije natuur voorgoed op moeten geven voor een leven in gevangenschap.

Bronnen: Huffington Post, MetroNieuws, The Guardian, National Geographic ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen