De kea: waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Maar deze nieuwsgierige Alpenpapegaai wordt ernstig bedreigd. In Nieuw-Zeeland, de enige plek waar de papegaai leeft, zijn er naar schatting nog maar 1.000 tot 5.000 over.

Alpenpapegaai
De kea wordt met uitsterven bedreigd | Foto via Wikimedia Commons

In de Nieuw-Zeelandse Alpen, een bergmassief op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland, vind je een heel pienter vogeltje. De kea is ’s werelds enige bergbewonende papegaai en ook een van de meest intelligente vogelsoorten, die bekend staat om zijn nieuwsgierigheid en creativiteit.

Bedreigde diersoort
Maar het voortbestaan van de kea is in gevaar! Natuurbeschermers hebben aan de bel getrokken nu de populatie blijft kelderen. Sinds 1860 zijn er zo’n 150.000 kea’s gedood. Het dier staat dan ook als bedreigd op de internationale rode lijst van de IUCN.

Boze boeren
Het doden van kea’s begon toen schapenboeren zich in de valleien gingen vestigen. Kea’s zijn in tegenstelling tot alle andere bekende papegaaiensoorten namelijk omnivoren. Met hun scherpe snavels vielen ze de schapen van de boeren aan. Hierdoor kreeg de kea de bijnaam gevederde wolf. Uit woede werden vele kea’s gedood door de boeren.

Geliefde vogel
Vanwege hun nieuwsgierige karakter en het feit dat ze niet bang zijn voor mensen, zijn de kea’s ook erg geliefd bij de Kiwi’s. Zo stelt Tamsin Orr-Walker, voorzitter van de Kea Conservation Trust:

“De kea is een van de meest verguisde vogels in Nieuw-Zeeland, maar ook een van de meest geliefde. Een van de meest interessante dingen van de kea is dat ze een van de weinige wilde soorten is die op zoek gaat naar de mens. Dat is heel zeldzaam.”

Het doden van de Alpenpapegaai gebeurt nu dan ook veel minder. Desondanks halen de vogels nog steeds de woede van mensen op de hals wanneer ze uit nieuwsgierigheid auto’s kapot maken of andere persoonlijke eigendommen. Kea’s worden in deze situaties toch vaak doodgeschoten of vergiftigd.

Andere bedreigingen
Naast bedreiging van mensen, vormt ontbossing en de introductie van roofdieren zoals de hermelijn en zwarte rat ook een grote bedreiging voor het voortbestaan van de kea.

Toekomst
In Nieuw-Zeeland wordt er door verschillende organisaties voorlichting gegeven over hoe mensen op een positieve manier om kunnen gaan met de kea. Josh Kemp, een kea-expert bij het Department of Conservation in Nieuw-Zeeland:

“Voorlichting heeft al een hoop gedaan om Nieuw-Zeelanders te leren om respect te hebben voor de kea. Maar als de kea bijvoorbeeld zorgt voor financiële problemen, dan horen we weer verhalen over vogels die zijn gedood. En we kunnen het ons niet veroorloven om kea’s te verliezen in dit stadium. Ze zijn te kwetsbaar.”

Bronnen: The Guardian, New Zealand Geographic ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.